Minden vállalkozás életében előállhat olyan helyzet, amikor külső források bevonására lehet szükség a működés vagy a növekedés érdekében. A vállalatfinanszírozás általánosan ismert és elfogadott módja a különféle banki hitelek felvétele, azonban van ennél kedvezőbb és gyorsabb, mindenki számára elérhető alternatíva, a faktoring.

A likviditás alapvető fontosságú a fizetési kötelezettségek időben történő teljesítése miatt. Külső forrásra általában akkor lehet szükség, ha a vállalkozás fizetőképessége valamilyen oknál fogva korlátozott. A bankhitelek felvétele hitelképességhez kötött, nem mindenki számára elérhető. Ezzel szemben a faktoring a vevők likviditását vizsgálja, így olyanok számára is jó lehet, akik nem bizonyultak hitelképesnek. Mi alapján döntenek a pénzintézetek, pénzügyi szolgáltatók? 

A likviditás mutatószámai

A bankok és a pénzügyi szolgáltatók, így a FlexiBill is használ pénzügyi mutatókat a finanszírozásért hozzá forduló vállalkozások pénzügyi helyzetének vizsgálatához, ugyanis ezek alapján meghatározható, hogy képes lesz-e a financiális segítségnyújtás visszafizetésére.  

Vizsgálják, hogy jövedelmező-e a cég gazdálkodása, rendszeres-e a termékek értékesítése, a szolgáltatásnyújtás, eleget tesz-e rendszeresen a fizetési kötelezettségeinek, illetve képes-e biztosítékot adni. Az elemzés alapján, attól függően, hogy képesnek találják-e a vállalkozást a hitelezett összeg visszafizetésére, hozzák meg a döntést a finanszírozásról. A likviditás az egyik legfontosabb faktor, amelynek különböző mutatószámait használják, leggyakrabban a likviditási mutatót és a gyorsrátát. 

Mi a fizetőképesség jelentősége?

A hitelképesség megítélésekor a likviditás az egyik legfontosabb tényező, vagyis hogy eleget tesz-e a vállalkozás a fizetési kötelezettségeinek, képes-e határidőre teljesíteni azokat vagy sem. 

A likviditás megítélése a pénzügyi terv alapján történik, de a likviditási mutató az, amely pontos képet ad róla. Ideális, ha az adós eszközállománya 30 százalékkal meghaladja a vele szemben fennálló követeléseket.

A likviditási mutató optimális értéke

Minden esetben a célnak megfelelő likviditási mutatót kell használni, a hozzá tartozó adatokat a mérlegből kell kinyerni. A likviditási mutató a likvid eszközök és likvid források viszonyát mutatja, hogy a vállalkozás ki tudja-e fizetni 1 éven belüli, rövid lejáratú kötelezettségeit. A vállalkozás pénzügyileg instabilnak tekinthető, ha értéke 1 vagy 1 alatt van, 1,2 – 1,3 körül elfogadható, a 2 feletti érték kiváló. A mutató folyamatos romlása azt jelzi, hogy a kereslet csökken a cég termékei, szolgáltatásai iránt. 

A likviditási gyorsráta is a pénzügyi stabilitás mérésére szolgál, azonban az eszközökből kihagyja a készleteket. Minél magasabb a mutató mértéke, annál jobb, a 0,7 elfogadható.

A faktoring elsősorban azoknak a vállalkozásoknak jelenthet hatékony és azonnali megoldást likviditási problémák kezelésére, amelyek a halasztott fizetések miatt kerülnek nehéz helyzetbe.