A szabadkai képviselő-testület átlagosan 25 százalékkal emelte meg a kommunális szolgáltatások árát 2023. január elsejétől, emiatt februártól magasabb számlák érkeznek majd a polgárok címére – kezdi közleményét a Szabadság és Igazságosság Pártja, amely azonnal fel is teszi a kérdést a döntést megszavazó képviselőknek: kinek az érdekeit képviselik a városi képviselő-testületben: a polgárokét vagy a közvállatok pénzét felelőtlenül és nem rendeltésszerűen költő, pártalapon megválasztott igazgatókét?

“A város szociális-gazdasági tanácsa, amelyet azért hoztak létre, hogy hatással legyen a szociálisan felelős döntésekre, pozitív véleményt adott ezekre az áremelésekre. A tanács döntése a megalakításuk oka miatt, de emberiességi és jogi szempontból is vitatható. Jogilag azért, mert a tanács két tagja a városi tanácsnak is tagja, ami összeférhetetlen: ugyanazok az emberek vettek részt a tanács álláspontjának a kialakításában, mint akik ennek alapján el is fogadták ezt a javaslatot, amivel – az uralkodó pártok érdekeinek a biztos érvényesítése érdekében –értelmetlenné tették a folyamatot. A városi tanács hiányos javaslata alapján a városi képviselő-testület meghozta a szégyenletes határozatot az áremelésről” – áll a közleményben, amelyben mind Ilija Đukanovićtól (a Szocialisták Mozgalmának a tagjától), mind Hugyi Istvántól (az Önálló Szakszervezetek szabadkai szervezetének az elnökétől), a szociális-gazdasági tanács két tagjától azt kérdezi a Szabadság és Igazságosság Pártja: kinek a nyomására támogatták ezeket a drágulásokat, és erkölcsösnek és tisztességesnek tartják-e azt, hogy továbbra is megtartják tisztségeiket?

“Hugyik István, az Önálló Szakszervezetek és a szociális-gazdasági tanács elnöke miért nem emelte fel a hangját a pártfoglalkoztatás ellen vagy az ellen, hogy a munkavállalókat a hatalmi pártok politikai rendezvényein való részvételre kényszerítették? Egy hónappal ezelőtt arról beszélt, hogy a szabadkaiak fizetése közel 10 ezer dinárral alacsonyabb a köztársasági átlagnál, most pedig támogatta a drasztikus áremelést! Miért ilyen magas a kommunális szolgáltatás áremelése, amikor a hivatalos infláció 15,1%, ami 10%-kal kevesebb, mint a szabadkai kommunális szolgáltatások árának az emelése, amivel az országban szinte a legmagasabb.

A városi kommunális vállalatok nem voltak veszteségesek, tehát nem volt valós indok az áremelésekre, erről esetleg az első hat hónap után lehetett volna vitát nyitni, ha felmerült volna valamilyen váratlan körülmény. A polgárokra rótt magas terhek helyett inkább a kommunális vállalatok alaptalan költségeit kellett volna lefaragni. Elsősorban fel kellene hagyni az alkalmatlan és haszontalan (párt)káderek felesleges foglalkoztatásával, a munkafegyelem törvényekkel összhangban lévő bevezetésével észszerűsíteni kellene a foglalkoztatottak munkáját és ellenőrizni kellene a szolgáltatások minőségét is. Abszurd, hogy az egyre több foglalkoztatott egyre többe kerül, de az általuk nyújtott szolgáltatások minősége egyre csak romlik! Miközben a polgárok fizetési kötelezettségei nőnek, másoknak indokolatlanul gyarapodnak a privilégiumaik” – olvasható a közleményben, amelyben azt is ígérik: hamarosan a városvezetés és a kommunális vállalatok magas kiadásairól és reprezentációs költségeiről, a rossz és felesleges beruházásokról is információkkal fognak szolgálni.