– Hatalmas lakossági felháborodást váltott ki Temerinben a hír, hogy az ötvenes években kulturális célokkal felépített, a város szívében elhelyezkedő, több mint 3600 négyzetméteres telkenfekvő (Kulturális Központként[1] ismert – B.A.) épületegyüttes bírósági határozat alapján a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) tulajdonába került. A múlt hét elején (január végén – B.A.) ugyanis a helyi kataszteri hivatalt országos szintű (?? – B.A.) végzéssel arra kötelezték, hogy az addig állami tulajdonban levő középületet vezesse át az említett párt nevére. Az átíratásról a községi vezetés a kataszteri hivatal felháborodott munkatársától értesült, hivatalosan azonban a mai napig nem kapták kézhez azt a bírósági határozatot, amely a telekkönyveztetés alapját képezi – mondta Pásztor Róbert, a temerini képviselő-testület elnöke – a Vajdasági „Magyar” Szövetség (VMSZ) temerini szervezetének képviselője– a Magyar Szó nevű véemeszes pártújságnak.[2]

– A községi vezetés a végsőkig hajlandó harcolni azért, hogy érvényesítsék azt az évtizedek óta szorgalmazott indítványt, miszerint a civil és községi érdekeltségű szervezeteknek (pártoknak is – B.A.) otthont adó épületnek az önkormányzat tulajdonában kell lennie – tette hozzá.  Ennek érdekében a községi vezetés egy jogászokból álló munkacsoportot hoz létre, amely felülvizsgálja az épületegyüttes jogi hátterét – mondta. – A végsőkig harcolni fognak azért, hogy a pártérdekek ne írhassák felül a közösségi érdekeket – utalt a községi vezetés egységes álláspontjára Pásztor Róbert.

Az újságcikkből azt lehet megállapítani, hogyegy „1961. szeptember 25-én meghozott községi határozat utal arra, hogy addig a helyi földműves-szövetkezet tulajdonában volt a Szövetkezeti Otthonként emlegetett épületegyüttes, kiköltözés miatt a használati jogát az említett dátumon átruházták a Jugoszláv Dolgozó Nép Szocialista Szövetségének (JDNSZ) községi szervezetére”. A rendszerváltáskor hozott „országos szintű rendelet” (??) szerint „a SPSkinevezi magát (??) a JDNSZ jogi utódjának”. (A Danasnevű belgrádi napilap írása szerint[3] a SPS lett – „miután egyesült a JDNSZ-vel” – a volt Szerbiai Kommunista Szövetség egyetlen jogutódja.)

Itt azonnal meg kell jegyezni, hogy a „használati jogot” nem lehet kiegyenlíteni a tulajdonjoggal! A tulajdonjog – ezek szerint, az állítólagos tulajdonosok többszöri változása ellenére – továbbra is az eredeti tulajdonosé, vagyis a helyi földműves-szövetkezeté! A kérdés csupán az, hogy ez valóban így volt–e? Tisztázni kell, tehát, hogy a SPS az épület használati vagy a tulajdonjogát szerezte-e meg.

Az írásból az is kiviláglik, hogy 1962. január 29-én a középület tulajdonjogát határozattal „térítésmentesen a Népegyetemre ruházzák”. A viszont már nem, hogy ki ruházta át és milyen alapon. Azt sem tudni, hogy épület jogos tulajdonosa hozta-e meg ezt a határozatot vagy sem. Egyoldalú határozatot csak a községi képviselő testület hozhatott, csak az a kérdés, hogy abban az időbena tulajdonában volt-eaz épület?

A kilencvenes években az épületet aztán „jogtalanul telekkönyvezték át a Népegyetemről a szocialista pártra” – olvasható az írásban. Elképzelhető, hogy a tulajdonjogi változásokba egy picit belesegített az akkori temeriniképviselő-testület és helyi bíróság elnöke is, mivel – Pásztor Róbert elmondása szerint – akkoriban mindketten „a szocialista párt tagjai voltak”.

Ha viszont a tulajdonjogot a SPS-re írták, hogy akkor miért van az épület „2017 óta per alatt” SPS és az állam között?Erről a községi vezetés egy „beadvány átadása folyamán értesült először”. Az épület akkor társadalmi/állami tulajdonban lehetett? Arra pedig végképp nincsen válasz a cikkben, hogy – község beavatkozó félként – miért nem intézkedett, amikor a perről tudomást szerzett?

Teljes tehát a zűrzavar „a színház- és moziteremmel, galériával és más közhasznú helyiségekkel rendelkező”, a település művelődési életét többnyire meghatározó épületegyüttes körül, amit „a temeriniek saját eszközökből és önkéntes munkával építettek az ötvenes években”.

A tulajdonjogi dokumentumok után nemcsak a „levéltárban” kell keresgélni, hanem a telekkönyvekben, illetve kataszterben. Minden tulajdonjogi változásnak ugyanis nyoma kell, hogy legyen a telekkönyvben és annak is, hogy ez a változás milyen jogi alapon történt. Törvényes jogalap nélkül ugyanis semmilyen tulajdonjogi változást nem lehet elvégezni.

A községi vezetőség „a kataszteri hivatal felháborodott munkatársától értesült” a tulajdonjognak a SPS-re való átírásáról – panaszkodikPásztor Róbert.

A vezetőség nem is kaphatta „kézhez azt a bírósági határozatot, amely a telekkönyveztetés alapját képezi”, hiszen nem volt fél abban a perben, amelyik „2017 óta SPS” és az állam között folyt/folyik.

Furcsa az is, hogy a községi vezetésnek az utóbbi hat évben nem volt tudomása a perről. Mivel volt elfoglalva időközben „az önkormányzat jogásza, aki a kétezres évek elejétől foglalkozik a községi vagyon ügyeivel”? Neki nincsen valami felelősségeebben?

A néhai, háborús bűnökkel vádolt Slobodan Milošević alapította SPS[4] is bizonyára minden jogi eszközt bevet, hogy megtartsa a hatalmas értéket képező épületegyüttest.

A Danas napilap írásaszerint „a szocialisták 80 ingatlannal rendelkeztek, amelyek közül 27 volt a tulajdonukban, további 53-at pedig használtak, amelyek társadalmi tulajdonban voltak”.[5]– Ez a párt csak a 2019-es évben 47.341.396,00 dinár, illetve 402.905,00 euró összeghez jutott a bérbeadás alapján – írja a lap.[6]Milošević pártja így tud máig a hatalom részese lenni!Az eset botrányos érdekessége azonban, hogy – amint ismeretes – a VMSZ a SPS-vel és a Szerb Haladó Párttal (SNS) közösen gyakorolja a hatalmat! Temerinben is.[7]

Ismereteim szerint a művelődési ház ügyében eddig sem a VMSZ nevű magyar-szerb vegyespárt – Pásztor Róbertnek, a temerini képviselő-testület elnökének pártja –, de a helyi székhelyű Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) sem hallatta a hangját.

A jogász képzettségűGuszton (másutt: Gusztony) András, 2008 és 2020 között Temerin község polgármestere, képviselő-testületi elnöke, stb.volt,[8] a VMDP szervezetének valamikori agilis elnöke, most a véemeszes Magyar Nemzeti Tanács tagja részéről is – a kialakult tulajdonjogi problémával kapcsolatosan – csak ez a semmitmondó nyilatkozat hangzott el: „Bíznunk kell abban, hogy a helyzet számunkra pozitív végkifejlettel meg fog  oldódni, s  a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület a következő években is ezekben a helyiségekben folytathatja áldásos munkáját, ahogyan tette évtizedeken keresztül” (sicc!!).  De ki fogja megoldani a problémát? Nem neki kellene ez ügyben fellépni az MNT-ben és a pártban, amelyiknek a színében a testületbe jutott? Mi történik, ha nem lesz „pozitív végkifejlet”? Minek is van az MNT-ben? Abban, hogy így alakult a helyzetneki nincsen felelőssége?

Ugyancsak temerini lakos Ökrész Rozália (1957),a VMSZ köztársasági képviselője, a parlamenti művelődési és tájékoztatási bizottság tagja is,[9] aki ebben az ügyben is mélyen hallgat, mint általában a képviselőházi üléseken, amikor nem a SNS-t fényezi. Kit képvisel ő egyáltalán és mit tett – a zsíros fizetés és előjogok fejében – a vajdasági és a temerinimagyar közösség érdekében? Nem kellene a visszahívását indítványozni?

A mostani temerini „felháborodás” és „hatalmas viták”[10] talán a Temerini Rádió 2016. december 1-jei – ugyancsak a községi képviselő-testület segédletével való – megszűnése/megszüntetése általkiváltott heves reagálásokhoz hasonlít.[11]A Temerini Rádió felszámolása is „pótolhatatlan kárt okozott az ott dolgozóknak, valamint Temerin magyarságának és szerbségének”.[12]

Csupán újságcikkre támaszkodva azonban nem lehetséges és nem is észszerűkibogozni a temerini Művelődési Központ épületének tulajdonjogi változásait. Azt a következtetést azonban le lehet levonni, hogy a váltakozó községi vezetőség folyamatosan nem viselt kellő gondot az épület tulajdonjogáról. Úgy viszonyult hozzá, mint Csáki szalmájához.

A magukat magyarnak nevező helyi pártok(VMSZ, VMDP) vezetői sem tettek éppen semmit a helyi magyar közösség helyzetének rendezése érdekében! A magyar közösségnek a település közéletéből való kiszorítása lenne/van folyamatban – e két párt tisztségviselői és képviselői segédletével? Az egyéni, a párt- és a koalíciós érdekek felülírták a közösségi érdeket?!

A község vezetőségnek kötelessége és egyúttal felelőssége is a középület tulajdonjogának visszaszerzése. Az egyedüli biztató dolog a jogi szabály, miszerint a tulajdonjogi igény sohasem évül el, határidő nélkül érvényesíthető!

Nem elég munkacsoportot létrehozni „az épületegyüttes jogi hátterének felülvizsgálatára” – ahogy Pásztor Róbert mondja–,hanem munkacsoportot kell felállítani az eddigi mulasztások és a felelősség kivizsgálása is! (Érdekes lesz kivárni, hogyan fogja egy munkacsoport „felülvizsgálni” a bírósági határozatot.) Vagy Temerinben – pártalpon zsíros fizetésért –polgármester, képviselő-testületi elnök, az önkormányzat jogászalehetakárki, de senki semmiért nem felel?

A SPS-t azonnal be kell perelni a tulajdonjog megállapítása céljából! Erről a kataszteri hivatalt is értesíteni kell és kérni a perindítás bejegyzését, az ingatlan eladása tilalmának bejegyzését a tulajdoni lapra!

A középület elvesztésének bizonyára a temerini magyar közösség művelődési életének további leépülése lesz a következménye!

Szerző: BOZÓKI Antal nyug. ügyvéd

* https://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Jegyzetek, 2023. február 11. 11:24

[1] Temerin Község Művelődési Központja. http://www.kctemerin.org.rs/hu/rolunk

[2] Pártérdekek a közösségi érdekek felett. Magyar Szó, 2023. január 26. 1. és 6., és/vagy https://www.magyarszo.rs/hu/5144/vajdasag_temerin/279769/, 2023. január 26. 07:05 >> 2023. február 2. 10:18

[3]Miloš D. Miljković: Socijalisti i daljejedininaslednicikomunista [A szocialisták továbbra is a kommunisták egyedüli örökösei]. https://www.danas.rs/vesti/politika/socijalisti-i-dalje-jedini-naslednici-komunista/, 2021. április 18. 18:00

[4] Szerbiai Szocialista Párt. https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbiai_Szocialista_P%C3%A1rt

[5] Lásd a 3-as alatti írást.

[6]Uo.

[7] G.B.: Megalakult az új képviselő-testület.

https://www.magyarszo.rs/hu/4384/vajdasag_temerin/225098/Megalakult-az-%C3%BAj-k%C3%A9pvisel%C5%91-test%C3%BClet.htm, 2020. augusztus 22. 11:57 >> 2020. augusztus 23. 19:59

[8]Virág Árpád: A Magyar Összefogás jelöltjei. Guszton András. Magyar Szó, 2022. november 2. 6.

[9]Ökrész Rozália. Narodniposlanik [Népképviselő].http://www.parlament.gov.rs/ROZALIJA_EKRES.1167.891.html

[10]Garbac Sarolta: élő életmű. Magyar Szó, 2023. február 2. 10.

[11]G. B. Megszűnik a Temerini Rádió.. november

https://www.magyarszo.rs/hu/3224/vajdasag_temerin/156701/Megsz%C5%B1nik-a-Temerini-R%C3%A1di%C3%B3.htm, 2016. november 26. 9:01 >> 2016. november 26. 10:12

[12] G.B.: Elkerülhetetlen volt a privatizálás vagy a megszűnés. Magyar Szó, 2016. december 3. 9.

Lásd még G.B.: Megszűnik a Temerini Rádió. Magyar Szó, 2016. november 26. 9. és G. B.:  Pótolhatatlan kár. Magyar Szó, 2016. december 1., vagy http://www.magyarszo.rs/hu/3228/vajdasag_temerin/156950/P%C3%B3tolhatatlan-k%C3%A1r.htm, 2016. december 1. 09:11