Horgoson szombat délben, a falunapi ünnepségek keretében felszentelték Greifenbergi Reök Iván Lajos egykori királyi főmérnöknek, a szegedi Reök-palota tulajdonosának, földbirtokosnak a felújított síremlékét. Reök Iván horgosi birtoka Trianon után az új délszláv államhoz került, s a hatóságok választásra kényszerítették: vagy magyar állampolgárságáról vagy horgosi birtokairól mond le. Reök úgy döntött, hogy Horgoson marad, s ott is hunyt el 68 évesen, 1923. február 7-én. Birtoka egyik szegletében temették el, a sír az általa lecsapolt egykori Láda-tó felé néz.

Reök Iván sírja Csongrád-Csanád vármegye segítségével újult meg, s a felszentelést a család katolikus és evangélikus ágára való tekintettel Gutási Ákos katolikus plébános és Dolinszky Gábor evangélikus püspökhelyettes végezte el. A sírnál megjelentek a Reök-leszármazottak, a magyar diplomácia, a vajdasági magyar közélet képviselői. A megemlékezés a közeli Reök-villában folytatódott, amelyet a II. világháború után államosítottak. Ez volt a horgosi mezőgazdasági birtok központi épülete, jelenleg pedig, a privatizáció után olasz tulajdonban van.  

A villa szalonjában, dr. Reök György, az egykori birtoktulajdonos dédunokája mondott alkalmi beszédet. 

— Tizenegy éve voltam itt utoljára, édesapámmal, aki a századik életévében volt akkor és kilencven év után tért vissza először. Innen hazamentünk Budapestre, két hónap múlva meghalt. Akkor ez a sír nagyon gyatra állapotban volt. Ahhoz képest most gyönyörű és dícséret, köszönet illeti mindazokat, akik rendbehozatták. Édesapám itt nevelkedett tízéves koráig. Csak jót hallottunk róluk családon belül és a horgosiaktól is. Biztosan nehéz döntés volt Jugoszláviában maradni, de helyes döntés volt — mondta a dédunoka, aki hozzátette, megható érzés a palotában lenni, habár sajnálatos, hogy már nem a családé az épület, de reméli, még sokáig megmarad és a majorsági épület is.