Az elmúlt év jelentős mérföldkőnek számít az amerikai emberi jogok visszaesésében, „az amerikai demokrácia hanyatlik” – állapítja meg egyebek mellett a kínai államtanács kedden közreadott jelentése az Egyesült Államokban tapasztalható emberi jogi jogsértésekről, az ottani demokrácia állapotáról.

A kínai kormány nyilvánosan hozzáférhető adatokat, tényeket, szakértői véleményeket felhasználva 1998 óta évente készíti el jelentését az amerikai demokráciáról, mintegy válaszul az Egyesült Államok külügyminisztériumának a különböző országokat minősítő emberi jogi jelentésére. A mostani összeállítás szerzői úgy fogalmaznak, hogy a növekvő belső problémák ellenére az Egyesült Államok továbbra is felsőbbrendűnek tünteti fel magát, „ujjal mutogat” másokra, a „demokrácia tanítómesterének” szerepét játssza, és a „demokrácia kontra tekintélyelvűség” hamis narratíváját terjeszti.

Szerintük az Egyesült Államok kizárólag saját érdekeit szolgálva a világot két táborra, saját megítélése szerinti „demokráciákra” és „nem demokráciákra” igyekszik osztani, s e „tömbösítéssel”, illetve a demokrácia fogalmi meghatározásának kisajátításával is – miközben konfrontációt szít – hegemóniájának fenntartása a célja. A magát az „emberi jogok védelmezőjeként” beállító Egyesült Államokban olyan „krónikus betegségek” terjednek, mint a pénz szerepe a politikában, a faji megkülönböztetés, a fegyveres és rendőri erőszak vagy a vagyoni polarizáció – olvasható a jelentésben.

Hozzáteszik: az Egyesült Államok szándékosan megsérti más országokban az emberi jogokat, miközben otthon az emberi jogi törvényhozásban és az igazságszolgáltatásban tapasztalható negatív jelenségek aláássák az amerikai nép alapvető jogait és szabadságjogait. A polgári jogvédelem rendszere nem működik – áll a jelentésben. A szerzők kiemelik, hogy jelentős a visszalépés a nők és gyermekek jogainak védelme terén. A megélhetési válság a társadalom alsóbb rétegeiben egyre súlyosbodik. A jelentés szerint az Egyesült Államok államainak csaknem a fele enyhített a fegyvertartási korlátozásokon, miközben a fegyvertartás és a fegyveres erőszak, valamint a lövöldözések tekintetében az Egyesült Államok vezet a világon. Tavaly több mint 80 000 ember vesztette életét vagy sebesült meg fegyveres erőszak következtében. Az elmúlt évben több mint 600 lövöldözés történt az országban. A szerzők kitérnek a túlzsúfolt amerikai börtönökre is, ahol – megfogalmazásuk szerint – mindennapos a kényszermunka és a szexuális kizsákmányolás. Az Egyesült Államokban a legmagasabb a bebörtönzöttek aránya a világon, és a börtönkörülmények nagyon rosszak.

A dokumentumban idézik az ENSZ faji diszkrimináció felszámolásával foglalkozó bizottságának 2022. szeptember 21-i jelentését is, amely szerint a gyarmatosítás és a rabszolgaság elhúzódó öröksége továbbra is táplálja a rasszizmust és a faji megkülönböztetést az országban. Az amerikai típusú választási demokrácia folyamatosan elveszti a társadalom támogatását – fogalmazott a kínai államtanács.