Csallóközi Eszter, Magyarország szabadkai főkonzulja adta át a Novák Katalin magyar köztársasági elnök által adományozott Magyar Érdemkereszt kitüntetést. A kitüntetettek mindegyik a vajdasági magyar sajtó képviselője (is), hiszen köztük van Juhász Gábor, népzenész, a Juhász zenear alapítója és vezetője, újságíró, Varjú Márta újságíró és a Magyar Szó főszerkesztője, Kónya-Kovács Otília újságíró, a Vajdasági Rádió és Televízió munkatársa, a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorának délvidéki tudósítója, a muzslyai népmeseműhely vezetője és Kiss János, a Szabadkai Magyar Rádió műsorvezetője, a Pannon Rádió nyugalmazott zenei szerkesztője, műsorvezetője.

A szerény ünnepségen a díjazottak és azok legközelebbi családtagjai, valamint a sajtó képviselői voltak jelen.

Csallóközi Eszter főkonzul beszédében kiemelte, a kitüntetettek olyan példát állítottak az egész társadalom elé, amelyre büszkék vagyunk. Hosszú éveken át dolgoztak, írtak, közösséget építenek, mindegyikük belülről jövő indíttatásból tevékenykedett.

Juhász Gábor népzenész, a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült „a vajdasági magyar kulturális életben betöltött meghatározó szerepe, a  magyar népzene gyűjtése, előadása és népszerűsítése érdekében végzett sokrétű tevékenysége elismeréseként”.

Juhász Gábor és Csallóközi Eszter (Fotó: Tómó Margaréta)

Köszönőbeszédében kiemelte, hogy a népzene szeretetét a családjának köszönheti, olyan családban nőtt fel, ahol fontosak a néphagyományok. Kiemelte dr. Szöllősy Vágó László szerepét is, aki kitaposta azt az utat, amelyen ők most haladhatnak, és hozzátette, a díj nemcsak az ő érdeme, hanem az egész csapaté, és a díj elismerés annak a több ezer embernek, akik a Kárpát-medencében foglalkoznak népzenével, hagyományőrzéssel.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatát kapta Kónya-Kovács Otília újságíró, a Vajdasági Rádió és Televízió munkatársa, a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorának délvidéki tudósítója, a muzslyai népmeseműhely vezetője „a délvidéki magyar kultúra és a mesemondás hagyományának megőrzése érdekében nagy elhivatottsággal végzett tevékenysége elismeréseként” .

Köszönőbeszédében elmondta, hála és öröm az, amit érez.

“Hálával tartozom a felterjesztőnek és hálás vagyok az anyaországnak, hogy méltónak tartottak, hogy a kitüntetést nekem adományozzák. Nagy öröm, hogy nemcsak a délvidéki közösség, hanem az anyaország is figyel ránk. Egyfajta büszkeség is van bennem, mindig is büszkeséggel töltött el, hogy magyar vagyok. Ennek a vetületében tettem, teszem a dolgom és szolgálom a közösségemet”, mondta Kónya- Kovács.

Harmadikként Varjú Márta újságíró és a Magyar Szó főszerkesztője vette át a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést, mint az indoklásban áll „a vajdasági magyar közösség kulturális örökségének és hagyományainak megőrzése érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként”.

Varjú Márta a leváltott Pressburger Csaba után 2011-ben lett a Magyar Szó megbízott főszerkesztője, majd 2012-ben megválasztották a napilap főszerkesztőjének, s azóta is a napilap élén áll.

Ünnepi beszédében a következőket mondta:

“Köszönöm a kitüntetést, mindazoknak, akik úgy gondolták, hogy kiérdemeltem ezt a díjat és mindazoknak, akik segítettek. Köszönöm szüleimnek, akik sajnos nem lehetnek részesei az örömömnek, mert meggyőződésem, hogy a család és a nevelés jelenti az első és legfontosabb lépést afelé, hogy megőrizzük hagyományainkat, mert csak ilyen módon segíthetjük a vajdasági magyar közösség megmaradását, a magyarságot. Köszönöm a férjemnek, a családtagjaimnak, a barátaimnak, hogy mind mellettem álltak, segítettek, támogattak, minden pillanatban, higyjék el, nem volt könnyű, mert én a Magyar Szót mindig előtérbe helyeztem, mindig a Magyar Szó volt a legfontosabb. A munkám során és a főszerkesztői pályafutásom során is azt tartottam szem előtt, hogy olyan napilapot készítsünk, amely ennek a közösségnek a szolgálatában áll, szellemiségében is. Örömmel és a legjobb szándékkal végeztem ezt a munkát, kollégáimmal együtt, hiszen nélkülük teljesíthetetlen lett volna a főszerkesztői vállalásom. Köszönöm nekik a kitartást. Megvallom, voltak nehéz időszakok. Amikor meg kellett harcolni azért, hogy egységes maradjon a szerkesztőség, hogy leküzdjük azokat a kísértéseket, amelyek más irányba igyekeztek terelni a lapot, ami idegen érdek és idegen út lett volna az olvasóinknak, így a vajdasági magyar közösségnek is. Munkámat nem a kitüntetésért végeztem, de a társadalmi elismerés megerősít abban, hogy jó utat választottam. Pályafutásom vége felé talán nem hangzik nagyképűen, ha Pál apostol leveléből idéznék: A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitemet megtartottam.

Kiss János, a Szabadkai Magyar Rádió műsorvezetője, a Pannon Rádió nyugalmazott zenei szerkesztője, műsorvezetője, „a vajdasági magyar közösség érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként” Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott.

Kiss János kiemelte, nagyon sok külföldre szakadt magyar hallgatta a műsorát, köszönetet mondott, hogy még nyugdíjaztatása után is kapcsolatban maradhatott az olvasókkal, majd hozzátette, nagyon jól eső érzés magyarnak lenni.

A kitüntetettek: Varjú Márta, Kónya-Kovács Otília, Kiss János és Juhász Gábor (Fotó: Tómó Margaréta)

Kónya-Kovács Otília, Kiss János, Csallóközi Eszter, Varjú Márta és Juhász Gábor az ünnepségen (Fotó: Tómó Margaréta)