Vicsek Annamária, oktatási államtitkár fontos tudnivalókat osztott meg Facebook-oldalán a nyolcadik osztályos diákok számára.
Mint írta, az Oktatási Minisztérium mojasrednjaskola.gov.rs portálján megtalálható minden fontos információ, amit a 2022/2023-as tanév záróvizsgájával, valamint a 2023/2024-es tanévre vonatkozó felvételi vizsgával és a középiskolai beiratkozással kapcsolatban kell tudni.

A portálon a szülők folyamatosan követhetik majd a nyolcadik osztályos gyermekükre vonatkozó adatokat, a záróvizsgán elért pontokat, bejelentkezhetnek a felvételi vizsgára, meglátják, bejutott-e a választott középiskolába, tehát a portálon végig követhetik a záróvizsgával járó, általános iskola befejezését, és a középiskolai beiratkozás folyamatát.

A gyermek adatainak és előmenetelének követését a következő linken tehetik meg a tanuló 10-jegyű nyilvántartási számának bevitelével. A magyar nyelven induló profilokra ezen a linken kereshetnek rá.

A 2023/24-es tanév középiskolai beiratkozására vonatkozó szabályzat a következő linkről tölthető le, míg
a 2023/24-es tanév középiskolai beiratkozására vonatkozó szabályzat a következő fontos tudnivalókat határozza meg.

A tanulók rangsorolása a kiválasztott szakokon a következő mutatók alapján történik:

Gimnáziumok és szakközépiskolák esetében:

 1.  A záróvizsgán elért pontszám
 2. Átlageredmény az általános iskola 6-8. osztályában
 3. Versenyeredmények

Olyan középiskolák esetében, ahol felvételi vizsga letétele kötelező:

 1. A záróvizsgán elért pontszám
 2. Átlageredmény az általános iskola 6-8. osztályában
 3. A felvételi vizsgán elért eredmény
 4. Versenyeredmények

A záróvizsga pontozása

A záróvizsgán maximum 40 pont érhető el magyar nyelv, matematika és egy választott tantárgy (fizika, kémia, biológia, történelem vagy földrajz) tesztjén. A magyar nyelv és matematika 14-14 pontot, a választott pedig 12 pontot hozhat.

A 6-8. osztály átlageredményének számítása

Az átlageredményt két tizedes számra kerekítve 4-gyel kell megszorozni, és a három osztály átlaga így néggyel beszorozva legfeljebb 60 pontot hozhat.

Azon tanulók esetében, akik külföldön fejezték be az általános iskolát, de Szerbiában szeretnének középiskolába iratkozni, a következő módon iratkozhatnak be:

 • Ha a 6. osztályt végezték külföldön a két utolsó osztályt pedig Szerbiában, akkor a 6-os átlageredmény helyett 20 pontot kell számolni.
 • Ha a 7-8. osztály végezték külföldön, abban az esetben a létszámon felül is beiratkozhatnak a választott középiskolába, miután az ENIC/NARIC Központban megtörtént a külföldön kapott bizonyítvány honosítása.
 • Amennyiben olyan iskolába iratkozna, ahol felvételi vizsgát kell tenni, csak abban az esetben iratkozhat a fent említett módon, amennyiben letette a sikeres felvételi vizsgát.

A versenyeredmények pontozása:

 • Csak azok a versenyeredmények hozhatnak pontot, amelyek az Oktatási Minisztérium versenynaptárában szerepelnek, és amelyek azokból a tantárgyakból vannak, amelyek a záróvizsgán is szerepelnek (magyar nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, történelem és földrajz).
 • A nemzetközi versenyek esetében az első helyezés 12, a második 10, a harmadik pedig 8 pontot hoz.
 • A köztársasági szintű versenyek esetében az első helyezettnek 6, a másodiknak 4, a harmadiknak pedig 2 pont adható.
 • A köztársasági szintű versenyek esetében csak az a verseny pontozható magyar nyelvből, amelyet az Újvidéki Egyetem Hungarológia Tanszéke szervezett.
 • A nemzetközi versenyek esetében csak két verseny pontozható: matematikából a Junior Balkán Matematikai Olimpia, amit a Szerbiai Matematikusok Társasága szervez meg, és fizikából a Nemzetközi Junior Tudományos Olimpia, amit a Szerbiai Fizikusok Társasága bonyolít le.
 • Ha a diák több versenyen is elért eredményt, legfeljebb két tantárgy helyezése pontozható.

Miután megtörtént a záróvizsga és az eredmények, versenyek pontozása az iskolában, a szülők a portálon online módon vagy pedig az álalános iskolában írásban adhatják le a kívánság listát, amelyen fontossági sorrendben legfeljebb 20 szak szerepelhet, ahova a diák iratkozni szeretne.

Amennyiben több tanulónak van ugyanannyi pontszáma, akik egy adott szakra szeretnének iratkozni, a prioritás-sorrendet a következőképpen állítják fel:

 1. Az a tanuló, akinek Vuk diplomája van
 2.  Az a tanuló, akinek több versenyeredménye van
 3.  Az a tanuló, akinek több pontszáma van a záróvozsgán

A szabályzat részletesen kitér arra is, hogy a tehetséggondozó gimnáziumokban a felvételi vizsga mely tantárgyakból van, illetve a már említett versenyek pontozásán kívül az adott tantárgyra vonatkozó verseny eredményét hogyan pontozzák.

Az újonnan megalapított, karlócai Belügyminisztériumi Középiskolába (rendőriskolába) való beiratkozás feltételei a következők:

 1. Szerb állampolgárság
 2. Legalább egy éve folyamatos szerbiai lakcímen való tartózkodás
 3. Abban a tanévben, amikor a középiskolai oktatását megkezdte, szeptember elsejéig még nem töltötte be a 17. életévét
 4. Büntetlen előélet
 5. Megfelelő egészégügyi, pszichológiai és fizikai képességek

A felvételi vizsga a következőkből áll:

 1. Orvosi vizsgálat
 2. Mozgásvizsgálat
 3. Pszichológiai szelekció
 4. Szakorvosi vizsgálat

A szabályzat teljes szövege a következő linkről tölthető le.