Szombaton, április 22-én 10 órai kezdettel kerül sor Szabadkán, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar termeiben a 13. Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó megtartására. A tanácskozás az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság társszervezésében jön létre.

A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) 2008 óta az akadémia szerbiai közestületi tagságának intézményes képviseletét végzi az MTA felé, és éves konferenciája, a Tudóstalálkozó a tartomány tudósainak egy olyan ernyőrendezvénye, amelyre minden szakterületről bejelentkezhetnek az érdeklődő vajdasági, ill. innen származó tudósok. A honlapon (https://vmat.rs/2023/02/11/13-tudostalalkozo-resztvevok/) való regisztrálás során minden szerző feltölti a rezüméjét, így az előadások összefoglalói előre elolvashatók, bizonyos fokig lehet készülni a konferencián sorra kerülő dilaógusra egy-egy szekción belül. A honlapon a korábbi Tudóstalálkozók anyagaiban is lehet tájékozódni.

A ünnepi köszöntők keretében Kastori Rudolf akadémikus átadja az Aranybagoly Díjat Barak Ottó rendes egyetemi tanárnak.

Az idei konferencia egyik plenáris előadója Erdei Anna akadémikus, az MTA főtitkárhelyettese, aki Immunrendszerünk mint kétélű kard címmel fog értekezni. Erdei Annát dr. Pósa Mihály rendes egyetemi tanár mutatja be. A második plenáris előadás, melyet Jurković Mónika tudományos munkatárs tart meg, a csillagászat területéről való, címe: Távolságmérés a tejútrendszerben és azon túl. A harmadik plenáris előadó Samu János, az MTTK rendkívüli egyetemi tanára, aki Az irodalom mediális elmagányosodása (Funkcióváltások előtt és után) címmel nyújt betekintést az irodalom jelenlegi mediális helyzetére.

A konferencia nyelve magyar, a rendezvény 2009 óta töretlen erővel fejleszti a régióban a magyar nyelvű tudományos gondolatot és kommunikációt.

A konferencián jelen lesznek a Szegedi Akadémiai Bizottság képviselői is.

A délutáni program hét szekciót (humán tudományok és művészetek, humán tudományok és társadalomtudományok 1., humán tudományok és társadalomtudományok 2., társadalomtudományok, élő természettudományok, élettelen természettudományok és műszaki tudományok 1., élettelen természettudományok és műszaki tudományok 2.) ölel fel.

Az eseményre megjelenik a magyar és angol nyelvű rezümékötet, valamint a konferencián az idén is megtekinthető a Tudósaink publikációi c. kiállítás.

A tanácskozás végén a kiértékelést a szekcióelnökök (dr. Samu Koncsos Kinga, dr. Pápista Zsolt, dr. Dévavári Zoltán, dr. Beretka Katinka, dr. Barak Ottó, dr. Pósa Mihály, dr. Rétfalvi Attila) végzik el.

A rendezvény védnöke a Magyar Tudományos Akadémia.

V. P.