Ma jár le két nagyon fontos szerbiai adó, vagyis az ingatlanadó és a személyi jövedelemadó befizetésének határideje. A késedelemért és a fizetés elmulasztásáért szigorú büntetések járnak – hívja fel a figyelmet a Blic.

A személyi vagyonadó idei második részletének befizetési határideje ma jár le, s ha ezt nem fizetjük be időben, akkor a késedelem minden egyes napja akár egy vagyonba kerülhet, hiszen egy befizetetlen negyedévért akár 50 ezer dináros bírságot is kiszabhat a tulajdonosra a hivatal.

Az ingatlanadót a korábbi évekhez hasonlóan négy részletben kell fizetni: az elsőt február 14-ig, a másodikat május 15-ig, a harmadikat augusztus 14-ig, a negyediket pedig november 14-ig.

Jövedelemadó

„Azok az állampolgárok, akik tavaly az egy dolgozóra jutó éves átlagbér háromszorosát, azaz 3.719.376 dinárt kerestek, kötelesek legkésőbb május 15-ig az ePorezi portálon ellenőrizni az előre kitöltött adóbevallásban szereplő adatokat, és maguk elvégezni a javításokat, majd ezt követően ugyanott benyújtani a javított kérelmet az „Aláír és elküld” opció elfogadásával.

Amennyiben az adózó ez év május 15-ig nem nyújt be bevallást, azt az Adóhatóság teszi meg helyette.

A tavaly megszerzett jövedelem éves személyi jövedelemadójának kiszámítása és megfizetése idén az önadózó rendszer szerint történik, vagyis az Adóhivatal az állampolgárok elmúlt évi jövedelemadóját hivatalos nyilvántartásból származó adatok alapján állapítja meg, és kitölti az adóbevallást, melyet „előkészítés alatt” állapotában minden adózó az ePorezi portálon találhat.

Az Adóhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy az Adóhivatal portáljának eléréséhez az adózónak minősített elektronikus tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, valamint, hogy ezen igazolás beszerzésével és felhasználásával kapcsolatos minden információ beszerezhető a hivatalos hitelesítést végző szerbek weboldalain, mint például a MUP, a Szerb Posta, vagy a Szerbiai Kereskedelmi Kamara internetes oldalain.

Azok az adóalanyok, akik nem rendelkeznek minősített elektronikus tanúsítvánnyal az Adóhivatal portáljának eléréséhez, egy másik, elektronikus tanúsítvánnyal rendelkező szerbiai személyt is meghatalmazhatnak az ügyintézéssel úgy, hogy az elektronikus szolgáltatások igénybevételére vonatkozó meghatalmazást az adóhivatal lakóhely szerinti kirendeltségéhez nyújtják be.

Az Adóhivatal felhívja a figyelmet, hogy az önadózással megállapított adót legkésőbb a bevallás benyújtásának határidejéig kell megfizetni, a 2022. évi éves személyi jövedelemadó esetében pedig ez a határidő ez év május 15-e.