A Föld, valamint Újvidék Város Ökológiai Mozgalma 1990-ben történt megalakulása napján, április 22-én az Ökológiai Mozgalom becsületéremmel tüntette ki Kastori Rudolf akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagját, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács elnökségének tagját a mozgalom tevékenységéhez való hosszú évtizedes hozzájárulásáért. Ugyanakkor megválasztották az Ökológiai Mozgalom örökös elnökévé.

A mozgalom a becsületérmet 2009-ben hozta létre mint legmagasabb kitüntetését, amelyet minden évben április 22-én adnak át olyan egyéneknek, akik a környezetvédelem és a szellemi értékek védelme terén kivételes eredményeket értek el, munkájukkal hozzájárultak a társadalmi közösség fejlődéséhez és a legmagasabb emberi értékek ápolásához a morális és szakmai integritás és bátorság kinyilvánítása mellett.

A kitüntetés minden évben felterjesztés alapján történik, a döntést a bizottság hozza meg.

Az eddigi díjazottak között van dr. Desanka Božidarević egyetemi tanár, mgr. Vitkay Kovács Vera operaprimadonna, Vojislav Soldatović, író, rendező, színházi legenda, Jovan Adamov zeneszerző, karmester és mások.

Az idei díjazott, Kastori Rudolf akadémikus 21 évig volt az Ökológia Mozgalom elnöke, és ugyanennyi ideig a Nemzetközi Tudományos Eko-konferencia elnöke. Vezetése alatt a szervezet minden kitűzött célt megvalósított.

Kastori Rudolf Károlyvárosban (Karlovac) született 1935-ben. Az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Karán doktorált 1963-ban, majd egyetemi tanárként ezen a karon dolgozott nyugalmaztatásáig.

Tudományos munkásságának fő érdeklődési területe a Pannon régióban termesztett főbb szántóföldi növények, az őszi búza, napraforgó, kukorica és cukorrépa ásványi táplálkozásának élettanához és agrokémiájához kötődik.

Eredményei számokban: a Scholar Google szerint folyóirat-idézettségi faktora 2538, H-indexe 24, I-10 indexe 41, 323-szor idézik hazai és külföldi monográfiákban, szakkönyvekben, lexikonokban.

Munkái közül kiemelkednek az esszenciális makro- és mikrotápanyagokról közreadott publikációi, valamint azok, amelyek a környezetvédelmi szempontból fontos, nem esszenciális nehézfémeknek a hatását vizsgálják a növények anyagcseréjében és produkciójában. Kutatási eredményei nagyban hozzájárultak haszonnövényeink ásványi táplálkozásának alaposabb megismeréséhez és az optimális táplálási mód feltárásához.

Jelentősek az egyes ásványi elemeknek a növénytáplálásban betöltött szeepéről írott könyvei. Kiemelhetők még az esszenciális elemekről készített monográfiák, a talajban lévő nehézfémekről és peszticidekről, valamint a fenntartható mezőgazdaság szempontjából aktuális, az agroökoszisztéma védelmével kapcsolatos publikációi.

Kutatási eredményeiről 384 tudományos dolgozatban számol be egyedüli szerzőként, illetve társszerzőkkel. Tanulmányai a hazai valamint külföldi, jól jegyzett folyóiratokban jelentek meg, ezenkívül 35 kötet és 27 monográfiafejezet szerzője ill. társszerzője, de 238 tudománynépszerűsítő cikket is írt. Publikációi magyar, német, angol, orosz és szerb nyelven láttak napvilágot. Munkáira számos hivatkozás található hazai és külföldi folyóiratokban, monográfiákban és tankönyvekben.

Pályája kezdetén posztdoktori stúdiumok és kutatóösztöndíjak keretében több évet töltött németországi kutatóintézetekben. Szerteágazó tudományos kapcsolatokat ápolt a világ több tudományos intézetével és szakmai szervezetével. Magyarországon az MTA Talajtani és Agrokémiai Intézetével tartott sokéves, sokoldalú, gyümölcsöző munkakapcsolatot. Aktívan részt vet magyar nyelvű tudományos és szakmai ismeretterjesztében, egyetemi oktatásban és számos szervezet munkájában.

Nemzetközi téren a szakmai tudományos szervezetekben tagként és választott funkciókban dolgozott. A tudományos közéletben az egyetemen mint dékánhelyettes, katedrafőnök, az intézetben mint igazgatóhelyettes tevékenykedett.

Sikeres tudományos és közéleti munkásságának elismerését tükrözi számos rangos hazai és külföldi díj. 1998-ban a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává, majd 2004-ben a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagjává, 2006-ban a Jugoszláv, most Szerb Mérnöki Akadémia rendes tagjává, majd 2019-ben az Orosz Természettudományi Akadémia rendes külső tagjává választották.

V.P.