Együttműködési megállapodás jött létre a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottsága (PAB) és a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT) között Pécsen, a PAB székházában május negyedikén.

A VMAT tavaly hasonló jellegű megállapodásba foglalta a szegedi akadémiai bizottsággal zajló kommunikációs és tevékenységi kapcsolatait, az idén pedig az MTA pécsi területi bizottsága került sorra. Lénárd László akadémikus, a PAB elnöke és Csányi Erzsébet, a VMAT elnöke a két szervezet nevében kifejezte abbéli eltökéltségét, hogy keresik a lehetőségeket közös programok és projektek kialakítására. Mindkét szervezetnek van Tudósklubja, ahol bemutatkozásokra, könyvismertetőkre kerülhet sor, részt vehetnek egymás konferenciáin, projektjein.

A VMAT a szomszédos régiók közül elsősorban a szegedi Akadémiai Bizottság munkájában vesz részt, a szegedi tudósok pedig a vajdasági Tudóstalálkozón képviseltetik magukat. A partneri megállapodás Pécs esetében is fontos. Minden közös támpontra szükség van, különös tekintettel a határon átívelő közös tudományos, kulturális és művészeti rendezvények létrehozására. Vajdaság és Pécs között egyébként különlegesen eredményes, több évtizedes tudományos-felsőoktatási kapcsolat működik a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégiumnak és a Pécsi Tudományegyetemnek köszönhetően, mivel a pécsi egyetemisták rendszeres látogatói a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciának.

A Pécsi Akadémiai Bizottság legfontosabb céljai a következők: a régió tudományos életének szervezésében, tudománypolitikai stratégiája kidolgozásában való részvétel; az új tudományos eredmények közvetítése a társadalom számára; részvétel az MTA és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködésben; a regionális, megyei és városi önkormányzatokkal, a megyei kamarákkal és a regionális fejlesztési tanácsokkal való együttműködés; a régiók kutatóhelyei K+F tevékenységének, hasznosításra váró eredményeinek bemutatása; a gazdasági vállalkozások K+F igényeinek közvetítése a régióban működő kutatóhelyek számára; részvétel a regionális innovációs partnerközvetítésben, a hazai és nemzetközi pályázati együttműködés elősegítésében; a tudományos utánpótlás nevelésének támogatása, pályázatok kiírása; tudományos munkák megjelentetése; szak- és munkabizottságok létrehozása; a kapcsolat kiépítése és fenntartása a tudományos osztályokkal és azok tudományos bizottságaival; nemzetközi kapcsolatok építése más országokkal, különösen a régióval szomszédos körzetek kutatóival.

A megállapodás aláírására a Diaszpóra2023 Konferencia ideje alatt került sor, mely tanácskozásnak a PAB is egyik szervezője volt.

V. P.

Lénárd László akadémikus, a PAB elnöke és Csányi Erzsébet rendes egyetemi tanár, a VMAT elnöke (Fotó: Csortos Szabolcs)