Szerbia lakosságának átlagéletkora 43,8 év azzal, hogy a nők áltagosan 3 évvel idősebbek, mint a férfiak (a nők átlagéletkora 45,2, a férfiaké 42,4 év). A 2011-es népszámlálási adatokhoz képest az átlagéletkor másfél évvel emelkedett – derül ki a Köztársasági Statisztikai Hivatal adataiból.

A két népszámlálás között nem történt jelentős változás a 15 év alattiaknak az összlakossághoz viszonyított arányát illetően: 2011-ben ez 14,3%, 2022-ben 14,4% volt. Csökkent viszont a 15 és 64 év közöttiek aránya: 2011-ben ez 68,3% volt, ami 2022-re 63,5%-ra módosult. A 65 év felettiek arány 17,4 százalékról 22,1 százalékra emelkedett ebben az időszakban.

A demográfiai helyzet Dél- és Kelet-Szerbiában a legkedvezőtlenebb, ahol csaknem minden 4. személy (23,7%) 64 év feletti. Szerbiában 3.231.978 férfi és 3.415.025 nő él.

Illusztráció: Pixabay