Három eset döbbentett rá, hogy az emberek mennyire járatlanok az ápolási térítés ügyében. Az első esetben egy 86 éves földműves nyugdíjasról van szó, aki néhány hét alatt ágyhoz kötött beteg lett, képtelen ellátni magát, idős felesége gondoskodik róla úgy, hogy kénytelen férje 16 ezer dináros nyugdíjából fizetni a segítséget, mert egyedül nem bírja.

A másik eset egy idős házaspárra vonatkozik, a férj vak, a feleség szívműtét előtt áll, és nincs, aki gondoskodjon róluk. A nyugdíjuk kevés ahhoz, hogy bejárónőt fogadjanak. Ápolási térítésre nem gondoltak. Pedig joguk van rá! (Az ápolási térítés 24 696,74 dinár, és mintegy 76 000 felhasználó kapja meg. A kifizetés nem függ az egyéb bevételek összegétől.)

Kevesen tudják, hogy mások gondoskodása olyan jog, amely az igénybevevő egészségére, nem pedig szociális állapotára vonatkozik. A szociális védelemről szóló törvény kimondja, hogy az a személy, aki testi vagy érzékszervi károsodása, értelmi nehézségei vagy egészségi állapotában bekövetkezett változás miatt alapvető életszükségleteinek kielégítéséhez mások segítségére, gondozására szorul, kérheti az ápolási segélyt. (A szükséges dokumentumok eltérőek attól függően, hogy a Szociális Védelmi Központhoz vagy a nyugdíjbiztosítási alaphoz adhatják be a kérelmet. A nyugdíjasok csak az utóbbihoz fordulhatnak anyagi segítségért, a szociális központ csak abban az esetben jön számításba, ha a gondozási támogatás jogát más alapon nem tudja gyakorolni.) Mindenekelőtt tudni kell, hogy más személy segítségére és gondozására akkor van szükség, ha a biztosított vagy a nyugdíjas mozgásképtelenné válik, ha tartós betegségei súlyossága és jellege miatt mozgásképtelen, nem tud enni, öltözködni, mozogni mások segítsége nélkül, valamint művesekezelt.

Ha nyugdíjasról van szó, a kérelemhez csatolni kell:

  1. A szakorvostól származó eredeti orvosi dokumentációt egy másik személy segítségének és ellátásának szükségességéről (a formanyomtatványt a kiválasztott orvos tölti ki);
  2. A leolvasott személyi igazolvány és egészségügyi kártya fénymásolatát. A dokumentációnak eredetinek vagy hiteles fénymásolatnak kell lennie;
  3. Ha a szociális védelmi intézményben helyezik el, akkor ennek az intézménynek a nevét és címét is fel kell tüntetni.

A szociális központhoz fordulóknak az alaptól igazoltást kell kérniük arról, hogy nem nyugdíjjogosultak, nem folyik nyugdíjmegszerzési eljárás, és más alapon nem éltek a térítés jogával. A kérelmet a teljes dokumentációval az intézmény továbbítja szakértői elbírálás céljából az alaphoz, amely közli a kérvényezővel, hogy melyik napon, mikor kell jelentkeznie a szakvéleményért. Ezt követően a szakvéleményt végző bizottság benyújtja értékelését, megállapításait és véleményét a központnak. Ennek alapján a szociális központ határozatot hoz, amelyre elégedetlenség esetén fellebbezni lehet. Akinek egy százszázalékos testi károsodása vagy legalább két-, egyenként legalább hetvenszázalékos testi sérülése van, jogosult emelt ápolási térítésre (a kettő együtt 35 254 dinár).

A szociális központban friss orvosi dokumentációt kell átadni. Amikor az alap szakértői szerve úgy ítéli meg, hogy az egészségi állapot javítható, ellenőrző vizsgálatot ír elő. Azoknak, akik indokolatlanul nem jelennek meg az ellenőrző vizsgálaton, a térítés kifizetését felfüggesztik. (T. M.)