Amint arról írtunk, a szabadkai Egészségügyi Szakközépiskola ballagó diákjainak némelyike olyan pólóban jelent meg a város főterén, amelyen Bojana Babin osztályfőnök képe is látható, miközben a kezében egy kést tart. Az eset kapcsán intéztünk kérdést az iskola igazgatónőjéhez, Natalija Trbović Toljagićhoz, aki a mai nap folyamán válaszolt megkeresésünkre. Szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelét az alábbiakban közöljük.


A szabadkai Egészségügyi Középiskola büszke diákjaira, tanáraira, dolgozóira, a diákok szüleire, külmunkatársaira és természetes partnereire – az egészségügyi intézményekre. Az elmúlt néhány hónapban egyik diáklányunk 4. helyezést ért el a köztársasági biológiaversenyen; a német nyelvi versenyen a Szerbia területéről beküldött 500 írásbeli munka közül egyik diáklányunk alkotása kapta a 2. helyezést; a „középkor” témájára tartottunk interdiszciplináris/együttműködő oktatást (történelem, ápolástan, testkultúra, zenekultúra), a körzeti biológiaverseny házigazdái voltunk, és ugyanúgy nálunk zajlott a városi elsősegély-verseny a Vöröskereszt szervezésében. Diákjaink számos szakmai kirándulásra mentek belföldön és külföldön, az iskola és a város jóhírnevét vitték, Andrevljén, a tartomány által a tehetséges tanulóknak szervezett ötnapos képzésen ragyogtak, dr. Božana Kiš egy fogorvosi széket adományozott az Egészségügyi Középiskolának, hogy a diákok oktatásának színvonala még magasabb legyen… Sok minden van még, ezért szeretettel meghívjuk, hogy látogasson el, és tájékoztasson az Egészségügyi Középiskolában zajló pozitív, minőségi és humánus eseményekről, és hogy mi mindannyian együtt, a szülők, az iskolák, a lokális közösség és a sajtó, a fiatalok támogatásán és megerősítésén dolgozzunk.

Amikor elérkezik május vége, akkor a tanulás, a tudás felmérése, az osztályzatok lezárása és a záróvizsgák letétele mellett a diákok lázasan készülnek a kísérőrendezvényekre: az utolsó tanítási napra, a ballagók búcsúztatására, a bankettre, és az ünnepélyes diplomaosztóra. Iskolánkban, a demokratikus kultúrával összhangban a tanulók döntik el, hogy melyik fúvószenekart hívják meg az ünnepségre, ki lesz a fényképész, ki készíti a tablót, az hol lesz kihelyezve, melyik zenekar játszik majd a banketten, milyen színűek lesznek a léggömbök, amit a tanítás befejeztével égnek engednek, hogyan néznek ki a ballagási pólók és az öltözék, amit a diplomaosztón viselnek. Ezek az ő apró döntéseik, amelyekkel a felnőttek világára készülnek fel, akkor, amikor éppen csak beléptek a nagykorúságba, amikor már felelősek a saját tetteikért.

A végzősök a döntéseikkel a nyilvánosság elé állnak, osztályfőnökeik és az igazgató pedig mögéjük áll. Szó szerint és átvitt értelemben is. A nyilvánosságnak joga van véleményt nyilvánítani, kritizálni, megdicsérni és kérdezni. Mi pedig itt vagyunk, hogy válaszoljunk.

A csatolmányban küldök néhány fotót végzőseink pólóiról. Mindegyiket értelmezhetjük ilyen, vagy olyan módon is, mert „mindenki azt lát, amit látni akar”. Az illetlen célzások csak csökkentik a tolerancia szintjét, a téves értelmezés, a pontatlan kontextus pedig eltereli a figyelmet az igazságról: az Egészségügyi Középiskola tanulói minőséges kapcsolatot ápolnak osztályfőnökeikkel, akikkel közvetlen és őszinte kommunikációt folytatnak, amelybe beleszövődik a boldogság, az öröm, a közvetlenség… A csatolmányban található az osztályfőnök fényképe is, aki pontosan egy évvel ezelőtt a teljes osztályt elvitte Palicsra kirándulni és a születésnapokat ünnepelték, ő pedig, mint a legfelelősebb, elvállalta, hogy felszolgálja a tanulóknak a tortát. A diákok úgy döntöttek, ezt a fényképet viselik majd azon a napon, ami talán tanulmányaik során a legvidámabb lesz.

A tanárok több ilyen kirándulást is szerveztek a tanulókkal, ami iskolánkban gyakorlat és az oktatáson kívül szervezzük meg, hogy a diákok és a tanárok, főképp pedig az osztályfőnökök szabadidejüket minőségesen tölthessék el egymással, mert ők ezt megérdemlik.

Kihasználnám az alkalmat még egyszer, hogy meghívjam önt ma, május utolsó napján, amikor az állami próbaérettségit és a végzősök búcsúztatását szervezzük, hogy jöjjön el iskolánkba 17 órára, vagy bármelyik másik nap, amikor megfelel, látogasson meg bennünket és hallgassa meg a diákok, a végzősök, a tanárok, a dolgozók hangját, és győződjön meg, mennyi jó, nemes és színvonalas dolog történik az Egészségügyi Középiskolában.

Natalija Trbović Toljagić,

A szabadkai Egészségügyi Középiskola igazgatója