Szerbiában 357 406, azaz szinte Újvidék város lakosságának megfelelő számú olyan 15 év feletti állampolgár él, akiknek semmiféle iskolai végzettsége nincs, vagy befejezetlen általános iskolával rendelkezik – derül ki a 2022-es népszámlálás eredményeiből, amelyet a Köztársasági Statisztikai Intézet (RZS) tett közzé.

A két felsorolt kategóriába tartozó polgárok száma 2011 és 2022 között, vagyis a két népszámlálás között 13,68 százalékról 6,28 százalékra csökkent az összlakosságon belül – írja az Euronews Serbia. Az eredmények azt mutatják, hogy a nemek arányát tekintve az iskolai végzettséggel nem rendelkezők közt a nők száma kétszerese a férfiakénak, mivel arányuk ebben a kategóriában 8,38 százalék, a férfiaké pedig 4, 02 százalék.

Mint kiderült, a 15 év feletti lakosság 17,8 százaléka csupán általános iskolai végzettséggel rendelkezik, 53,08 százaléka érettségizett, 22,4 százaléka pedig főiskolát vagy egyetemet is végzett.

Csaknem 38 ezer ember írástudatlan Szerbiában

A friss adatok szerint Szerbiában csaknem 38 000 ember írástudatlan, köztük a nők aránya jóval nagyobb, mint a férfiaké. Ami a számítógépes írástudók arányát illeti, a legutóbbi népszámlálás óta ez a szám 34,21 százalékról 45,73 százalékra nőtt.

Csak általános iskolai végzettséggel a férfiak 19,06 százaléka, míg a nők 16,44 százaléka rendelkezik, érettségivel a 15 év feletti férfiak 58 százaléka, míg a nők 48,14 százaléka rendelkezik. Az Euronews Serbia rámutatott, hogy Szerbiában az utóbbi évek során csökkent a csak általános iskolai végzettséggel rendelkező nők aránya, mivel egyre több nő rendelkezik annál magasabb végzettséggel. A felsőfokú végzettségű nők aránya a 15 éves és annál idősebb nők teljes populációjában magasabb, mint a felsőfokú végzettséggel rendelkező férfiak aránya a 15 éves vagy annál idősebb korcsoporton belül. Míg a 15 év feletti nők 24,3 százaléka rendelkezik felsőfokú képesítéssel, addig a férfiaknál ez az arány 20,73 százalék.

A 2011-2022-es népszámlálások közötti időszakban 16,24 százalékról 22,4 százalékra nőtt a felsőfokú végzettségűek aránya Szerbiában.