Amennyiben a minisztérium által közzétett munkavégzési törvénytervezet elfogadásra kerül, a gyakornokoskodásért járó díjazás mértéke a továbbiakban a munkáltatónál azonos vagy hasonló munkakörök után járó nettó alapbér legalább 60 százalékát fogja kitenni. A Szerbiai Munkaügyi, Veterán- és Szociális Minisztérium az erről szóló tervezetet nyilvános vitára bocsátotta, amely szeptember 18-ig tart – írja a Nova Ekonomija.

A törvénytervezet javasolja a munkáltatók számára a gyakornokokkal munkavégzési szerződés megkötésének kötelezettségének bevezetését is, meghatározza, hogy ki lehet gyakornok, de azt is, hogy milyen helyzetekben nem végezhető gyakornoki állás.

Mi minősül gyakornoki állásnak?

A törvénytervezet szerint gyakornoki állásnak minősül az a tevékenység, amelyet a gyakornok mentor támogatásával és felügyelete mellett végez a munkáltatónál, mely során gyakorlati ismereteket és készségeket sajátít el bizonyos szakterületen, ami segíti a későbbi munkába állást és önfoglalkoztatást.

Munkagyakorlati abban az esetben nem végezhető ily módon, amikor egy állás betöltéséhez kötelező gyakornoki időszakot kell teljesíteni, amikor a munkavégzés a középfokú szakképzés részét képezi, illetve amennyiben a gyakornokoskodás felsőoktatási képzés keretein belül, a tantervbe foglalva valósul meg. Továbbá nem minősül munkagyakorlatnak az önkéntesség, a fiatal ösztöndíjas kutatók, doktoranduszok tudományos kutatásban való részvétele, az állam által szervezett felnőttképzési tevékenységek, szakmai gyakorlatok.

Ki lehet gyakornok?

Gyakornok az lehet, aki legalább 15 és legfeljebb 30 éves, és legalább általános iskolát végzett, és nem szerzett munkatapasztalatot abban a szakmában, amelyben elhelyezkedne. Gyakornokként továbbá az a 30 évnél idősebb személy vehető fel, aki a munkaszerződés megkötését megelőző 12 hónapban nem volt munkaviszonyban, és munkanélküliként volt nyilvántartva. A 18. életévét be nem töltött személyek szüleik vagy más törvényes képviselő előzetes hozzájárulásával lehetnek gyakornok, feltéve, hogy ez egészséget, erkölcsöt nem veszélyezteti – áll a törvénytervezetben.

Ki a munkáltató?

A munkáltató Szerbia területén bejegyzett magán- vagy állami cég, intézmény lehet.

Ki nem lehet gyakornok?

A munkáltató nem köthet munkavégzési szerződést olyan személlyel, aki korábban munkaviszonyban állt vagy bármilyen foglalkozást űzött, illetve aki ugyanazon foglalkozásban dolgozott vagy gyakornokoskodott már.

A gyakornoki munkavégzés optimálisan heti 40 óra, részmunkaidős gyakorlatot teljesítő gyakornok pedig a szakmai gyakorlaton eltöltött idő arányában jogosult kompenzációra.