Összesen hét vajdasági önkormányzat nyert a tartományi energetikai, építésügyi és közlekedési titkárság pályázatán, hogy fényvisszaverő mellényeket biztosítson az általános iskola első osztályába induló diákoknak.

A tartomány összesen 537.480 dinár támogatást utalt Szenttamás, Antalfalva, Szávaszentdemeter (Sremska Mitrovica), Verbász, Bács, Zsablya és Magyarkanizsa községeknek.

Szenttamás 160 darab mellényt vásárol a kis elsősöknek, Antalfalva 217-et, a legtöbbet 650-et pedig Szávaszentdemeter.

Verbász 352 fényvisszaverő mellényt vásárol, Bács 110-et, Zsablya 300-at, Magyarkanizsa pedig 180-at.

A tartományi titkárság egyébként erre a célra kétmillió dinárt különített el, de a teljes összeget végül nem költötték el. A közlemény arról nem tájékoztat, hogy a többi önkormányzat nem pályázott, vagy pályázott, de valamilyen okból mégsem nyert támogatást.

A 021.rs híre arra sem tér ki, hogy vannak-e olyan önkormányzatok, amelyek esetleg más forrásokból biztosítják ugyanezt a kisiskolások számára.

Az intézkedés egyébként a gyerekek biztonságának növelését célozza.