A minap jelent meg a Tanulmányok, az újvidéki Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke folyóiratának idei első száma.

Ezúttal is ‒ ahogyan azt ennek az időszaki kiadványnak az olvasói megszokhatták ‒ az irodalom és a nyelvészet, illetve a velük kapcsolatban álló határtudományok képezik a folyóirat publikációinak a központi témáját. A folyóiratszám első írása Petőfi Sándor egyik kevésbé ismert versét, Az utolsó ember címűt elemzi Szilágyi Márton az Egy hang a sírból című tanulmányában, így emlékezve meg a Petőfi-bicentenáriumról.

Az Irodalomtörténet, nyelv- és fordítástudomány egységben négy tanulmány kapott helyet. Debreczeni Attila tanulmánya (Az Orpheus rejtett programja) Kazinczy Ferenc folyóirata, az Orpheus programjában megfigyelhető szabadkőműves vonatkozásokat járja körül. Ezt követően Sólyom Réka egy vegyszerismertető katalógus márkaneveit vizsgálja a fonológiai-szemantikai játékosság szempontjából, s kitér a márkanevek megalkotóinak vásárlókat megcélzó rejtett szándékára. A tanulmány az Egy vegyszerismertető márkaneveinek szemantikai elemzése címet viseli. Az eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék oktatójának, Lehocki-Samardžić Anának az írása a portfóliónak a szakfordításban betöltött szerepéről értekezik tizennégy oldalas terjedelemben. A tanulmány az eredményes szakfordítás oktatásának, valamint a szakfordítói tudás folyamatos fejlesztésének és felülbírálásának lehetőségeit járja körül. Imre Attila a Kijelölt túlélő című tévésorozat első évadjának angol és magyar nyelvű betűszóit adatbázisba gyűjtötte egy algoritmus segítségével. A Filmfeliratban szereplő betűszók fordítása című tanulmány a fordítói stratégiákat és a betűszók helyesírási kérdéseit tárgyalja.

A Recepciótörténet: színház, irodalom, képzőművészet címet viselő egységben három tanulmány található. Ispánovics Csapó Julianna a szabadkai Népszínház 1973-as évadában bemutatott Csehov-drámát, a Sirályt elemzi színházkulturális kontextusban, míg Máté Zsuzsanna Az ember tragédiájának szépirodalmi transzformációit és ezek alakulástörténetét vizsgálja. Támba Renátónak a képzőművészeti és művészettörténeti vizsgálódásaival már sokadjára találkozhatunk a Tanulmányok hasábjain. Ezúttal Csók István és Ferenczy Károly portréin vizsgálja a gyermeki ábrázolásokat. A tanulmány címe: A gyermeki ártatlanság szólama és az apai érzelem hangjai.

A folyóiratszám utolsó egysége két kritikát tartalmaz. Bene Adrián a 2022-ben megjelent Sartre – A szabadság öröme című könyv, amelynek szerzője J. L. Rodriguez Garcia, Barcsi Tamás pedig a 2021-ben kiadott, Kiss Viktor által írt, Kívül/Belül. Egy új politikai logika címet viselő kötetet veszi górcső alá.

A Tanulmányok 2023/1. száma az újvidéki Futura nyomda gondozásában jelent meg. A szám főszerkesztője Bence Erika volt.

Czini Zoltán