A Magyar Tudományos Akadémia minden évben megszervezi a Területi Bizottságok Találkozóját, így erre az idén is sor került 2023. szeptember 21-én és 22-én Pécsett. A házigazda nevében Kovács L. Gábor, a Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) elnöke köszöntötte a meghívottakat, majd átadta a szót Kosztolányi Györgynek, az MTA alelnökének. Kosztolányi elmondta, hogy az MTA küldetése továbbra is a kritikai gondolkodás és a nemzet tanácsadója szerep képviselete, de az MTA kutatóhálózatának leszakadása nyomán 2019-ben felvetődött a kérdés, hogy mi a területi akadémiai bizottságok szerepe ebben az új helyzetben. Az alelnök rámutatott arra, hogy az MTA programja nemcsak Budapestet, hanem az ország egész területét fel kell, hogy ölelje.

Ehhez nyújtanak lehetőséget a szegedi, pécsi, veszprémi, debreceni és miskolci akadémiai bizottságok, amelyek a vidéki egyetemekkel való kapcsolatuk által széleskörű tevékenységet valósíthatnak meg.

A következő körben ezt a hálózatot tágítják a határon kívüli akadémiai sejtek, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság valamint az akadémiai tanácsok.

A hatókör tágítása pedig harmadsorban ezeknek az intézményeknek a társadalmi közeggel és szervekkel való kapcsolata.

Kosztolányi György ezenfelül kiemelte a tudományos utánpótlás, a fiatal kutatók tervszerű támogatásának fontosságát.

Az értekezlet König Marianna, az MTA TABT igazgatójának 2023-ra vonatkozó összefoglalójával folytatódott , majd a területi bizottságok elnökei számoltak be tevékenységükről és terveikről. A résztvevők meghallgatták Oberfrank Ferenc, az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatósága igazgatójának prezentációját.

Kocsis Károly, a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke összefoglalta az MTK EB eseményeit, ezután a határon túli szervezetek közül Csányi Erzsébet, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács elnöke és Nagy László, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) elnöke tartott tájékoztatót.

A hivatalos értekezletet kulturális-tájékoztató program egészítette ki, minek keretében a résztvevők Kovács L. Gábor PAB-elnök vezetésével megismerkedhettek a pécsi Szentágothai János Kutatóközpont csodálatos épületével és a benne folyó kiváló tudományos kutatásokkal.