Amint arról írtunk, Ferenc pápa msgr. Fazekas Ferencet, a Szabadkai Egyházmegye egyházmegyei kormányzóját szabadkai püspökké nevezte ki.

Az erről szóló hírt Santo Rocco Gangemi apostoli nuncius jelentette be szombaton a déli harangszót követően a szabadkai Paulinum Püspöki Klasszikus Gimnázium és Kisszeminárium kápolnájában megtartott sajtótájékoztatón.

Santo Rocco Gangemi: Mai jelenlétem oka nem az, hogy erre a történelmi eseményre emlékeztessem önöket, hanem hogy egy örömteli hírt jelentsek be a Szabadkai Egyházmegye számára

– Egy régi hagyomány szerint az 1570-es években az akkori szentatya, V. Pió pápa kinézve az ablakon egy szép eseményt látott, a lepantói csatát, a lepantói győzelmet. Éppen ennek a győzelemnek az emlékére harangoznak minden délben a katolikus templomokban. Mai jelenlétem oka nem az, hogy erre a történelmi eseményre emlékeztessem önöket, hanem hogy egy örömteli hírt jelentsek be a Szabadkai Egyházmegye számára. Ez püspökség kicsit több mint egy éve váratlanul püspök nélkül maradt és azóta buzgó imádságban várakozik, hogy a szentatya új főpásztort nevezzen ki. Tehát a déli harangszó számunkra nagy örömöt hozott, Ferenc pápa Msgr. Fazekas Ferencet nevezte ki a Szabadkai Egyházmegye új püspökévé – mondta Gangemi és a szentatya nevében mondott köszönetet Fazekasnak, amiért kész volt elfogadni a megbízást.

Fazekas Ferenc azt mondta, úgy gondolta, hogy egyházmegyei kormányzói megbízatása majd csak fél évig tart és óriási meglepetésként érte, hogy püspöknek nevezték ki.

– Köszönöm szentatyánknak irántam tanúsított bizalmát! Egyúttal köszönetet mondok nuncius urunknak, őexcellenciájának, Msgr. Santo Rocco Gangeminek az új püspök kinevezése körüli fáradozásáért. Köszönet paptestvéreimnek, különösen közeli munkatársaimnak, valamint a püspökségen dolgozóknak, akik segítettek eddigi szolgálatomban – mondta az új püspök és arra kért mindenkit, hogy imádkozzanak érte és az egyházmegyéért, „hogy keresztény hitünknek igazi tanúi legyünk…”

Fazekas Ferenc: Arra kérlek benneteket, imádkozzatok érettem és egyházmegyénkért, hogy valóban keresztény hitünknek és az örömhírnek igazi tanúi legyünk

Msgr. Fazekas Ferenc 1958. szeptember 9-én született, Óbecsén. Gimnáziumi tanulmányait a Paulinum Püspöki Klasszikus Gimnáziumban és Kisszemináriumban végzi, majd a Szabadkai Egyházmegye növendékeként, belép a Zágrábi Érseki Szemináriumba, ahol 1977. és 1984. között, a Katolikus Teológiai Fakultáson végzi filozófiai és teológiai tanulmányait.

1984. június 29-én szentelik a Szabadkai Egyházmegye papjává, a szabadkai Avilai Szent Teréz Székesegyházban, Szabadkán. Az első két szolgálati évét a zombori Szentháromság plébánián tölti, káplánként, majd 1986-ban a topolyai Sarlós Boldogasszony plébánia káplánja, egyidőben Bajsán, plébániai kormányzó, majd 1988-ban Gomboson is ugyanaz. 1993-tól Bajsán, majd 1994-től, a zentai Szent Ferenc plébánia plébánosa. 1998-ban a topolyai Sarlós Boldogasszony plébánia, 2021-től pedig a szabadkai Szent György plébánia plébánosává nevezik ki.

2005. és 2012. között a Topolyai Esperesi Kerület esperese, 2012. és 2020. között pedig a Tiszamenti Főesperesi Kerület főesperese. 2020-ban nevezik ki a Szabadkai Egyházmegye általános helynökévé. Ezt a szolgálatot Večerin püspök haláláig végzi, majd 2023. augusztus 29-én megválasztják a Szabadkai Egyházmegye egyházmegyei kormányzójává.

Santo Rocco Gangemi apostoli nuncius és Fazekas Ferenc, a Szabadkai Egyházmegye új püspöke a papok társaságában