Az MTA Magyar Tudomány Ünnepe – 2023 vajdasági rendezvénysorozata keretében a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács 2023. november 6-án Neumann Emlékkonferenciát tart a tudós születésének 120. évfordulója alkalmából. A rendezvény célja úgy tisztelegni Neumann János emléke előtt, hogy az ő felfedezései alapján született újabb tudományos eredményekről is beszámolunk. Az előadások az informatika, a játékelmélet, a gazdasági matematikai alkalmazások, a mesterséges intelligencia és a tudománytörténet témaköréből valók, de szó lesz Neumann János életéről, tudományos eredményeiről és azok hasznosulásáról is.

A tudományos konferencia 2023. 11. 06-án lesz Szabadkán, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán. A rendezvény társszervezői: az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara, az Óbudai Egyetem, a Magyar Fuzzy Társaság és az IEEE HS. A tudományos konferenciabizottság elnöke és társelnöke: dr. Kovács Levente, dr. Takács Márta. A programbizottság elnöke: dr. Laufer Edit. Az elhangzott előadások rezüméit egy kiadványban látnak napvilágot.

A konferencia 10 órakor kezdődik az ünnepélyes megnyitóval.

PROGRAM
9.00-10.00 regisztráció
10-10.30 Megnyitó
NEUMANN JÁNOS ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA
Plenáris előadások (Szekcióelnök: Takács Márta, az MTA külső köztestületi tagja)
10.30-11.15 Rudas Imre (Óbudai Egyetem, Magyar Fuzzy Társaság, IEEE HS,
professzor emeritus): John von Neumann 1903 -1957 (online)
11.15-12.15 Dombi József (Szegedi Tudományegyetem professzor emeritus):
Neumann János:
A számítógép, az agy és a fuzzy számítások
12.15-13.00 Ebédszünet
HOGYAN HATOTT RÁNK NEUMANN JÁNOS ÉLETMŰVE? KUTATÓK MUTATJÁK
BE KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYEIKET
Szakmai előadások I. (Szekcióelnök: Lukity Tibor, az MTA külső köztestületi tagja)
13.00-13.45 Képes Gábor (Neumann János Számítástudományi Társaság,
marketingigazgató):
Egy Géniusz és az évszázada (online)
13.45-14.05 Papp Zoltán (Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Kar, Szabadka, docens, az MTA külső köztestületi tagja):
Neumann János és a lineáris programozás: a matematikai közgazdaság és a
belsőpontos módszerek összekapcsolása/John von Neumann and linear programming:
connecting mathematical economics and interior-point methods
14.05-14.25 Johanyák Zsolt Csaba (Neumann János Egyetem, egyetemi tanár):
Mesterséges Intelligencia eszközök alkalmazása a programozás oktatásban/Artificial
intelligence tools in programming education
14.50-15.10 Lukity Tibor (Műszaki Tudományok Kara Újvidék, rendes egyetemi tanár,
az MTA külső köztestületi tagja):
Matematikai modellek a képfeldolgozásban / Mathematical Models in Image Processing
15.10-15.30 Kávészünet
Szakmai előadások II. (Szekcióelnök: Szedmina Lívia)
15.30-15.50 Sanja Maravić, Pintér Róbert (Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, főiskolai
tanár): Neumann János hatása a programozási nyelvek fejlődésére
15.50-16.10 Dr. Schäffer László (Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet,
adjunktus): Megerősítéses tanulási módszerek vizsgálata a mobil robotos
alkalmazásokra / Investigation of reinforcement learning methods for mobile robot
applications
16.10-16.30 Ivana Štajner-Papuga (Department of Mathematics and Informatics,
Faculty of Sciences, University of Novi Sad, full professor):
Fazi mere u procesu donošenja odluka/Fuzzy measures as a tool for decision making
16.30-16.50 Zagorka Lozanov Crvenković (University of Novi Sad, Faculty of Sciences,
full professor):
Bayes approach to assesing the risk/ Bejzovski pristup proceni rizika
16.50-17.10 Csík Dominik (Óbudai Egyetem, PhD hallgató):
Rádiókommunikációs technológiák pozicionálási módszerei/Positioning methods for
radiocommunication-based technologies
17.10-17.30 Pesti Richárd (Óbudai Egyetem, PhD hallgató):
Gyorsulásmérő kalibrációs módszerek/Techniques of accelerometer calibration
17.30-17.50 Massimo Stefanoni (Óbudai Egyetem, PhD hallgató/Óbuda University, PhD
Student): Compensation of magnetic disturbances in mobile robot localization
17.50-18.00 Zárszó
18.00-20.00 Fogadás-Vacsora