Minden választópolgárnak jogában áll megtekinteni a választói névjegyzéket, hogy ellenőrizze, vagy módosítsa személyi adatait, illetve, hogy meggyőződjön róla, szerepel-e egyáltalán a neve a választói névjegyzékben.

A választópolgárok ezt a kérelmet a lakhely szerinti községi, azaz városi közigazgatásnál, illetve az államigazgatási és önkormányzati minisztériumnál terjeszthetik elő, illetve itt kérelmezhetik névjegyzékbe vételüket, amennyiben azon nem szerepelnek. A választópolgár a névjegyzékben szereplő adatait a tárca honlapjáról is lekérheti.

A választói névjegyzéket a választásokat megelőző 15. napon zárják le, akkor állapítják meg a választásra jogosultak összlétszámát is minden választási egységben.

A választói névjegyzékbe való felvételét a polgár kérheti legfeljebb 72 órával a választások megkezdését is, az illetékes hatóság pedig a névjegyzék módosításáról a kérelem befogadását követő 24 órán belül köteles döntést hozni.