Őszentsége Ferenc pápa msgr. Fazekas Ferencet, a Szabadkai Egyházmegye egyházmegyei kormányzóját, szabadkai püspökké nevezte ki október elején. Felszentelésére szombaton került sor a szabadkai Szent Teréz Székesegyházban. Az eseményen 30 püspök, érsek vesz részt. Körülbelül 130 főtisztelendő atya, 3-4 autóbusz hívő érkezett más városokból. Főként Gombosról, Topolyáról és Óbecséről.

Szabadka 5. megyéspüspökét 11 órakor kezdődő szentmisén fél egykor szentelték fel, ezt követően ő folytatta a misét.

Az ünnepi szertartást énekkar és zenekar kísérte.

Msgr. Fazekas Ferenc a tavaly elhunyt Msgr. Slavko Večerin püspököt váltja az egyházmegye élén. A főszentelő msgr. Dražen Kutleša zágrábi érsek, a Horvát Püspöki Konferencia elnöke volt, a társszentelők pedig msgr. Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek és metropolita, valamint msgr. Vlado Košić horvát, sziszeki püspökatya.

Fazekas Ferenc 1958. szeptember 29-én született, Óbecsén. Gimnáziumi tanulmányait a Paulinum Püspöki Klasszikus Gimnáziumban és Kisszemináriumban végzi, majd a Szabadkai Egyházmegye növendékeként, belép a Zágrábi Érseki Szemináriumba, ahol 1977. és 1984. között, a Katolikus Teológiai Fakultáson végzi filozófiai és teológiai tanulmányait.

1984. június 29-én szentelik a Szabadkai Egyházmegye papjává, a szabadkai Avilai Szent Teréz Székesegyházban, Szabadkán. Az első két szolgálati évét a zombori Szentháromság plébánián tölti, káplánként, majd 1986-ban a topolyai Sarlós Boldogasszony plébánia káplánja, egyidőben Bajsán, plébániai kormányzó, majd 1988-ban Gomboson és Ráczmiliticsen is ugyanaz. 1994-től, a zentai Szent Ferenc plébánia plébánosa. 1998-ban a topolyai Sarlós Boldogasszony plébánia, 2021-től pedig a szabadkai Szent György plébánia plébánosává nevezik ki. 2005. és 2012. között a Topolyai Esperesi Kerület esperese, 2012. és 2020. között pedig a Tiszamenti Főesperesi Kerület főesperese. 2020- ban nevezik ki a Szabadkai Egyházmegye általános helynökévé. Ezt a szolgálatot Večerin püspök haláláig végzi, majd 2023. augusztus 29-én megválasztják a Szabadkai Egyházmegye egyházmegyei kormányzójává.

A püspökszentelésen az egyházi személyek mellett, nagyszámú hívő, köztük magas rangú vendégek is részt vettek. Többek között Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Magyarország kormánya nevében; Tomislav Žigmanov, a Szerb Kormány Emberi és Kisebbségi Jogok Minisztériuma minisztere, Milan Bošnjak, Horvátország határon túli kisebbségeivel megbízott képviselője, Marko Nikolić, az egyházakkal és vallási közösségekkel való együttműködésért felelős hivatal igazgatóhelyettese, Magyar József, Magyarország belgrádi nagykövete, Csallóközi Eszter, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának főkonzul asszonya, Velimir Pleša, Horvátország Szabadkai Főkonzulátusának főkonzulja, Richard Rakús, Szlovákia belgrádi nagykövettségének attaséja, Stevan Bakić, Szabadka Város polgármestere, Dr. Pásztor Bálint, Szabadka Város képviselő-testületének elnöke, Kern Imre, Szabadka alpolgármestere, Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Vojnić Jasna, a Horvát Nemzeti Tanács elnökasszonya, Mihael Plac, a Német Nemzeti Tanács elnöke, Kujundžić Ostojić Suzana, a Bunyevác Nemzeti Tanács elnökasszonya, Turanski Elent, a Szlovák Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságának elnökasszonya, Goran Kaurić, a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság vezetőjének helyettese, Kudlik Zoltán, ugyanezen titkárság segédtitkára.

A szentelést megelőző pillanatok (Szabad Magyar Szó)