Három hónapja jött létre a Polgárok Párbeszéde – Polgári Egyesület Magyarkanizsán. Az egyesületet olyan személyek hozták létre, akik jobbá, könnyebbé, élhetőbbé és tartalmasabbá akarják tenni a községben élők életét, mindennapjait. Az egyesület tevékenységéről Balázs Vörös Líviával, a Polgárok Párbeszéde – Polgári Egyesület elnökével beszélgettünk.

Mikor és kik hozták létre a Polgárok Párbeszéde – Polgári Egyesületet?

– Az egyesület három hónappal ezelőtt jött létre, civil kezdeményezésre. Létrehozói mi magunk is civilek vagyunk. A csapat olyan helyi és környékbeli településeken élő emberekből állt össze, akik már eddig is sokat tettek és ezután is tenni akarnak a községben élőkért, az itt megjelenő, sokszor láthatatlan, ám nagyon is kiemelkedő problémák megoldásáért. Az egyesület fő célja, hogy minden községbeli állampolgárnak egyenlő alapon és feltételekkel biztosítson esélyt a boldoguláshoz. Emellett támogatja az állampolgárok önszerveződésének különböző formáit, melynek célja a polgárok tevékenységének kiteljesedése.

Ezen kívül milyen a céljai vannak még az egyesületnek?

– Az egyesületnek az említett problémák kiküszöbölésén kívül sok, hasonlóan fontos célja van. Ilyen az egészségügyi ellátás, a várostervezés, a szociális védelem javítása, a kultúra fejlesztése, a gazdasági fejlődés, a mezőgazdaság fejlesztése, az oktatás, a kommunális tevékenységek javítása, valamint a sport és a művészet fejlesztése. Szeretnénk, ha hangsúlyosabbá válna a községben a civilekkel való és az önkormányzattal való közös együttműködés a polgárok körében. Ha a polgároknak minőségi és időszerű tájékoztatásban lenne részük a saját településük fejlődésével vagy épp veszélyeivel, illetve lehetőségeivel kapcsolatban. Jó lenne, ha a polgárok tisztában lehetnének azzal, hogy az önkormányzat közpénzekkel való gazdálkodása hogyan néz ki, miből áll. Ebből adódik, hogy azt is szeretnénk, ha az érvényes törvényekkel, előírásokkal összhangban figyelemmel kísérhetnénk az önkormányzat munkáját a közösség számára nagyobb jelentőségű projektek tekintetében. Bővíteni kell emellett az állampolgárok gazdasági, politikai és társadalmi ismereteit, tudniuk kell az emberi, polgári, gazdasági és szociális jogaikról és kötelezettségeikről is egyaránt. Ha egy-két konkrétumot kellene kiemelnem, akkor azok a következők lennének: közben fogunk járni, hogy minden utcában legyen közvilágítás, ne csak Magyarkanizsán, hanem a községhez tartozó összes településen, hogy az egyik településről a másikra el lehessen jutni autóbusszal, vagyis kérvényezni fogjuk, hogy indítsanak rendszeres járatokat, már csak az iskolás gyermekekre való tekintettel is, és szeretnénk, ha megoldódna a vízelvezető árkok problémája is, ami nagyon sok utcában sajnos egyáltalán nincs kiépítve.

Hogyan, milyen módon szeretnének ezekbe a területekbe beavatkozni?

– Először is egy közvéleménykutatás szerepel a terveink kzött, majd szeretnénk rámutatni a polgárok szükségleteire, ezt követően pedig nyilvános találkozókat és szakmai párbeszédeket szeretnénk lefolytatni azok kielégítése érdekében a megfelelő szakértőkkel, politikusokkal, vezetőkkel. Ezt követően pedig tenni is akarunk majd azért, hogy a megfelelő módon, szabály szerint, a lehetőségekhez mérten ki is legyenek elégítve ezek a szükségletek.

Miben érzik a legnagyobb hiányt jelenleg?

– A polgárok minőségi és időszerű tájékoztatásában. Emellett abban, hogy nincs megfelelő mennyiségű és minőségű munkalehetőség, nagyon kevés a minőségi és egyben hasznos szórakozási és kikapcsolódásra alkalmas lehetőség, nemcsak a fiatalok, hanem az idősebbek körében is. Hiányosak a sportolási lehetőségek és a kulturális események is csak korlátozott számban vannak jelen a községben.

Mely felületen várják a civilek észrevételeit?

– A Mi civilek nevű Facebook oldal üzenetküldő funkcióján keresztül tudnak bennünket értesíteni az esetlegesen felmerülő problémákról, szükségletekről, illetve lehetőségekről, megoldási tippekről, amelyeket igyekszünk minél gyorsabban feldolgozni és orvosolni a szakembereinkkel együttműködve. Meghatározott időközönként fogunk szervezni lakossági fórumokat, a község minden településén. Az elsőre Kishomokon került sor október végén.

Kik ezek a szakemberek és melyikükhöz, melyik terület tartozik?

Kilenc személyt neveztünk ki, akik az adott területnek a szakértői: Dr. Bende Ilona (egészségügy, szociális gondozás), Halász Mónika (környezetvédelem), Fábián Eleonóra (turizmus), Dr. Nagy Károly (település fejlesztés), Kapitány Róbert (gazdaság), Balla Lajos (községi közigazgatás), Miloš Grubanov (testnevelés, sport, szabadidő), Rózsa Dávid (ifjúság), Dr. Josip Lepeš (oktatás és nevelés). Szeretném kiemelni, hogy lokálpatrióták vagyunk és szeretjük közösségünket, ezért alakítani, formálni is kívánjuk jövőjét; megszólítva, közös gondolkodásra és cselekvésre bíztatva mindenkit, aki azonosul céljainkkal. Egyesületünk nem foglalkozik politikával és politikai pártokat sem támogat. Ha szükséges, javító szándékkal hívjuk fel a figyelmet Magyarkanizsa Községben tapasztalt anomáliákra. Bármelyik párt, koalíció és politikus is vezesse az önkormányzatot nem önös érdekből, hanem a közjó és a hibák kijavítása érdekében tesszük szóvá azokat a dolgokat, amiket más nem.