A szerbiai fiatalok rosszul tájékozottak a volt Jugoszlávia területén zajló háborúkról, többségük pedig nem ismeri el a Hágai Törvényszék ítéleteit-derüt ki a Youth Initiative for Human Rights kutatás eredményeiből.

A 910, 18 és 30 év közötti válaszadók közül szinte minden második úgy gondolja, hogy valamennyit tud az akkori eseményekről, a válaszadók negyede pedig úgy nyilatkozott, hogy semmit sem tud-hangzott el a kutatási eredmények ismertetésén.

A válaszadók több mint 60 százaléka negatívan viszonyul a Hágai Törvényszékhez, csaknem 41 százalékuk véli úgy, hogy a bíróság fő célja az volt, hogy a háborús bűnök miatt a felelősséget a szerbekre hárítsák. A válaszadók valamivel több mint negyede (26 százalék) úgy becsülte, hogy a jugoszláviai háborúkért leginkább a helyi politikusok a felelősek, míg a válaszadók közel azonos százaléka gondolta úgy, hogy a 90-es évek háborúiért a NATO, az USA, az EU és a nyugati hatalmak a felelősek.

A 90-es évek háborúinak legfontosabb eseményeként a fiatalok a horvát Vihar hadműveletet (19 százalék) , valamint  14 százalék a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság elleni NATO-bombázást emelték ki. Srebrenicáról a megkérdezettek valamivel kevesebb, mint három százaléka, míg a kutatásban résztvevők egy százaléka a koszovói eseményeket nevezte a legfontosabbnak. A megkérdezettek több mint fele azt mondta, hogy a környező népek megbékítésén kellene dolgozni, míg 43 százalékuk úgy véli, hogy a szerbek és az albánok megbékélése nem lehetséges.

Marija Vasić szociológus professzor úgy értékelte, hogy Jugoszlávia felbomlását nem jól értelmezik a tankönyvek, és ez az egyik oka annak, hogy a fiatalok keveset tudnak ezekről az eseményekről.

Egész társadalmunk, beleértve a fiatalokat is, ugyanabban a szindrómában szenved – hogy tudásuk nincs, azonban véleményük van. Konfrontáció nélkül nincs megbékélés

– mondta Vasić. A kutatás szerzője, Rodoljub Jovanović elmondta, hogy a szerb etnikumot fenyegető eseményekről a szerbiai fiatalok tudnak a legtöbbet.

Hozzáállásuk kevésbé a tudáson,  inkább az érzéseken alapul

– mondta Jovanović, és úgy értékelte, hogy a „politikai cinizmus” jelen van ebben a korosztályban is. Anja Zloporubović, a Fiatalok Kezdeményezése az Emberi Jogokért munkatársa „aggasztónak” értékelte azokat az adatokat, amelyek szerint a válaszadók 48 százaléka úgy véli, hogy a Ratko Mladićnak szentelt falfestményeket és falfirkák nem aggasztóak.

Ha a falainkat ilyen falfestmények díszítik, nem helyes a demokratikus társadalom megteremtésére irányuló törekvésünk

– mondta Zloporubović. Hozzátette, hogy a fiatalok alacsony tudatosságának oka ezekkel a problémákkal kapcsolatban „a család, az oktatási rendszer, valamint a média és a közösségi hálózatok befolyása.