A projektoktatás alapvető gondolata a tanulók kreatív gondolkodásának és alkotóképességének fejlesztése. Az iskolában megvalósuló projektek mellett hasznos lehet „kilépni” a tantermekből, sőt még az országból is, még ha csak gondolatban, illetve virtuálisan is történik mindez. A tanulókat mindig jobban motiválja az, amit fontosnak tartanak. A projektoktatásban a motiváció belülről ered, és nem szabad figyelmen kívül hagyni a tanár motiváltságát sem. A motivációs tényezők jelenléte a tanulók és a tanárok esetében is, például maga a munkafolyamat és a munka elismerése jelentősen hozzájárulnak az elégedettséghez, és célorientáltságot biztosítanak. 

Fontos motiváció az, ha a tanulók az iskola keretén belül megismerkedhetnek a kortársaikkal, akik ugyanolyan iskolába járnak, mint ők, ugyanolyan érdeklődési körük van, mint nekik, de egy másik ország lakosai. Az iskolai szervezett kirándulások egyre inkább megterhelik a családokat, és ezért ritkán valósulnak meg a terv szerint. Egy virtuális projektum, amelynél minden tanuló jelenlétében dolgozzák fel a projektet, nagyon nagy motiváló erővel bír. Ilyen program az eTwinning Program, amely már a világ egyik legnagyobb online pedagógusközössége lett, hiszen már majdnem 20 éve működik. Az eTwinning Program segíti az iskolák, pedagógusok, diákok közötti nemzeti és nemzetközi kapcsolatok kialakítását, együttműködésüket a digitális pedagógia eszközeivel támogatja. Ehhez a Szerbiában is elérhető eTwinning-platform biztosítja azt a teret, amely közös munkafelületet kínál a pedagógiai és szaktantárgyi projektek gyakorlati megvalósításához. Az eTwinning-projektek tehát olyan virtuális programok, amelyeken keresztül az osztályteremi témák különböző témaköreit dolgozzák fel információs és kommunikációs technológiákon keresztül. Az eTwinning-projektek életkorokhoz, témákhoz és az osztály igényeihez alakíthatók, és lehetővé tesztik a tantárgyközi kompetenciák fejlesztését. A projektek időtartama, a résztvevők és azon projektek száma, amelyekben egy tanár/oktató részt vehet, nincs korlátozva. 

Ezen az őszön egy ilyen eTwinning-projekt megvalósítása van folyamatban az óbecsei Közgazdasági-kereskedelmi Iskola másodikos pénzügyi-számviteli technikusai és a Nyíregyházi SzC Széchenyi István Technikum és Kollégium elsőéves gazdálkodási és menedzsment-pénzügyi és számviteli ügyintéző szakra járó tanulói által. Ez a projekt a Magyarországon és Szerbiában alkalmazott fizetőeszközök megismerését célozza meg a digitális eszközök korlátlan használatával – játékok, kisfilmek szerkesztésével, kvízekkel, elektronikus kommunikációval.

Radványiné Onder Éva a projektet megvalósító nyíregyházi iskolában tanít pénzügyet, valamint gazdasági és jogi ismereteket. Szerinte is nagyon motiváló egy ilyen oktatási tevékenység.

  • A 9. évfolyamos tanulók nagy érdeklődéssel vetették bele magukat a munkába. Ezzel a projekttel lehetőség nyílik egymás megismerésére, társas, digitális és problémamegoldó kompetenciák fejlesztésére amellett, hogy mindkét csoportban megismerik azokat a bankjegyeket, amelyet nap mint nap használnak. A partnerségi kapcsolat egy fontos dolog, mert a Covid alatti elszigetelődés után most lehetőség van újra utazni, szomszédos országok kultúráját megismerni. A jövőben szeretnénk személyesen is találkozni, megismerni a partneriskola oktatási rendszerét, jó gyakorlatokat tanulni egymástól, és megismerni a fizetőeszközöket, az általános műveltséget növelni – mondta a tanárnő.

A diákok már két eTwinning-találkozón vannak túl, egyes tanulók nagyon szeretik az ilyen jellegű tanulást, mások szerint a személyes találkozások mindenképp érdekesebbek lennének. Kalapos Kitti péterrévei diáklány Óbecsén tanul, szereti ezt az alternatív tanulási formát.

  • Nekem nagyon tetszik a projekt, mert így megismerhetjük a magyarországi szaktársainkat, és megtudhatjuk azt is, hogy ők mit és hogyan tanulnak. Személy szerint érdekesnek tartom az eTwinninges órákat, ilyenkor érdekes témákat dolgozunk fel, és ezeket interneten, webkamera segítségével mutatjuk be egymásnak. Néha úgy érzem, többet is kommunikálhatnánk, és ez mindkét oldal irányában érvényes – nyilatkozta Kitti. 

E projekt nyelve a magyar a benne részt vevő tanulók közös nyelve miatt, de az eTwinning az EU bármely nyelvén megvalósítható és dokumentálható. Nyelvtanulás, idegennyelvi kommunikáció szempontjából is fontos lehet egy-egy ilyen program, de mindenképp alapjául szolgálhat a további személyes találkozók megteremtéséhez is. 

Galgó Ferenci Andrea