A legutóbbi népszámlálási adatok szerint a legtöbb közép-európai ország lakossága jelentős mértékben elöregszik és fogy, ami többszörösen kihat a régió nemzeti kisebbségeire. A jelenségnek mély lélektani hatása lehet egyénekre és különböző társadalmi csoportokra, de széleskörű gazdasági, szociális, kulturális és politikai következményeket is von maga után nemcsak az érintett országokra, hanem az Európai Unióra és a kontinens egészére nézve is.

A vajdasági Sajtószabadság Alapítvány (a Szabad Magyar Szó, a Családi Kör, a Slobodna reč és a Politikon c. szerb/angol politikatudományi folyóirat társkiadója) felkérte a jelenséggel foglalkozó kutatók egy nemzetközi csoportját, hogy multidiszciplináris tanácskozás keretében vitassák meg a releváns folyamatokat. Kezdeményezésünkre magyarországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai demográfusok, történészek, jogtudósok, szociológusok és politológusok találkoznak 2023. november 24-én Budapesten az Alapítvány és partnerei által szervezett egynapos konferencián. Vajdaságból a legismertebb kutatók és jogászok beszélnek majd az ottani helyzetről és a tágabb összefüggésekről.

A tanácskozás résztvevői: Badis Róbert, dr. Gábrity Molnár Irén, Józsa László, dr. Korhecz Tamás, Papp Árpád és dr. Rácz Krisztina (Szerbia); Bálint-Pataki József, dr. Bárdi Nándor és dr. Tátrai Patrik (Magyarország), dr. Stefan Messmann (Németország); dr. Kiss Tamás és dr. Veres Valér (Románia); Vataščin Péter (Szlovákia); dr. Damir Josipovič (Szlovénia); Olekszij Kononov és dr. Kovály Katalin (Ukrajna), Purger Tibor (Egyesült Államok).

A Democlipse/Népfogyatkozás 2023 c. tanácskozás magyar és angol munkanyelven a következő témacsoportok és szekciók köré szerveződik:

  • Kisebbségek: Visszafordíthatatlan-e a demográfiai fogyatkozás?
  • Közösségek (Polities): Az intézményes fellépés esélyei a polarizáció korában?
  • Kommunikáció: Lehetséges-e a jelenség szekértáborokon átívelő megértése?
  • Kultúra: Elkerülhetetlen-e a kultúrharc?

A tanácskozás angol/magyar kétnyelvű honlapja: Népfogyatkozás/Democlipse 2023.A tanácskozás november 24-én 9 órakor kezdődik, megnyitóval. A konferencia részletes programja:

9:00 – 11:00

Megnyitó és 1. panel – Opening and Panel 1

Tibor Purger: Opening remarks

Stefan Messmann (Keynote Speaker): Democlipse in China

Oleksiy Kononov – Minorities and War

Krisztina Rácz: Bridgeing Minority and Diaspora

Damir Josipovič: Are current sencuses proper ways for addressing demographic changes in minorities?

Moderator: László Józsa

11:00 – 11:15 Kávészünet

11:15 – 12:45

2. panel: Népfogyatkozás a Kárpát-medencében

Kovály Katalin: Válságok szorításában: A kárpátaljai magyarság társadalmi-demográfiai helyzete

Kiss Tamás: A 2021-es romániai népszámlálás tanulságai

Veres Valér: A 2021-es romániai népszámlálás kulturális adatainak hiányos felvétele és korrekciós lehetőségei

Tátrai Patrik: Az asszimiláció hatása a szlovákiai magyarság népesedésére a 2021-es népszámlálás alapján

Moderátor: Bálint-Pataki József

12:45 – 13:30 Ebédszünet

13:30 – 15:00

3. panel:Népfogyatkozás Vajdaságban

Gábrity Molnár Irén: Kisebbségek: Visszafordíthatatlan-e a demográfiai fogyatkozás

Korhecz Tamás: A szerbiai kisebbségek demográfiai fogyatkozása és gyarapodás

Vataščin Péter: A vajdasági magyar népességfogyás témája a közbeszédben

Moderátor Józsa László

15:00 – 15:15 Szünet

15:15 – 16:45

4. panel: Adatok és metaforák – Zárógondolatok

Badis Róbert: A vajdasági magyarok a népszámlálás tükrében

Papp Árpád: A vajdasági magyar nemzethalál metaforái

Moderátor Kókai Péter

Purger Tibor: Zárógondolatok

16:45 – 17:15

Kötetlen beszélgetés borozással

A tanácskozás plakátja (Szappanos Veronika/SZMSZ)