Mindazok, akik eleget tesznek a nyugdíjaztatás feltételeinek, december 30-ig át kell, hogy adják a kérvényüket, mert január elseje után megváltoznak a feltételk.

Azok, akik szeretnének nyugdíjba menni, meg kell, hogy szakítsák a munkaviszonyukat december 30-ig, és legkésőbb ezen a napon akár személyesen, akár online ki kell tölteniük a kérvényt, hogy még az idei feltételekkel távozhassanak.

Az előttünk álló egy hónapban azok a nők vonulhatnak nyugdíjba, akik 63 évesek és 6 hónaposak elmúltak, legalább 15 munkaévük van. Idő előtt is nyugdíjaztathatják magukat azok a nők, akik 59 évesek és 6 hónaposak és 40 munkaévük van.

Ami a férfiakat illeti, idő előtti nyugdíjaztatásra 60 évesen és 40 munkaévvel van lehetőség.

A következő évtől még szigorúbbak a feltételek. A nők 63 évvel és 8 hónappal mehetnek nyugdíjba. A férfiaknak továbbra is 65 év a korhatár.

A nyugdíjaztatáshoz szükséges kérvény elkérhető a Nyugdíjbiztosítónál, vagy letölthető a biztosító honlapjáról. A szükséges dokumentumokkal együtt kell átadni, az elbírálás határideje pedig két hónap.