A hétvégén nagy sikerrel fejeződött be az idei Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia. Pénteken a VMTDK ART keretében kiállítást nyitottak meg a rektorátuson, majd videoművészeti és zeneművészeti kategóriában léptek fel fiatal művészek. Szombaton megtelt a Mezőgazdasági Kar hatalmas amfiteátruma, ahol az ünnepélyes plenáris előadásokkal nyitották meg a tudományos programot.

Dr. Horváth Péter, az MTA doktora, a szegedi Biokémiai Intézet igazgatója Élet a pixelek mögött: mesterséges intelligencia az egysejt- és rákkutatásban c. előadása után következtek a diákplenáris prezentációk. Elekes István (Szeged): Egy regény, melyet a káosz narrál (Bodor Ádám: Az érsek látogatása), Lajkó Flórián (Újvidék): A méh császármetszést követő hegének szövettani jellegzetességei és Kovács István (Pécs): Káosz a köbön? (A mohácsi kataklizma 500. évfordulójának előkészületei és feladatai) című kutatását mutatta be.

A 22. VMTDK top témája a káosz. Mint a kétnyelvű rezümékötetben is olvasható, „a káosz kihívás a tudományos gondolkodás számára, amelynek lényege a kaotikus, a kiszámíthatatlan, a misztikus és az ellenőrizhetetlen ellentéte. A tudós úgy vezeti le tételeit az új felismerés felé vezető folyamatban, hogy az bármikor megismételhető, kiszámítható, ellenőrizhető legyen. Az új felfedezések azonban, tudjuk, nagyon sokszor a káoszból nőnek ki, a káosz teremti meg azt a képlékeny feltételrendszert, amikor a megszokott ismeretek hiányában másféle, új megoldásokat tudunk és vagyunk kénytelenek kitalálni. Az igazi alkotó ember akkor van elemében, ha szabadon játszhat, kereshet, kombinálhat. Márpedig a káosz valamiféle szabadságot is magával hoz, egy formálódási állapotot, a minden lehetséges még érzését. A szilárd kánonok is ideiglenesek, idővel elévülnek, megkövülnek, lecserélődnek, átadják helyüket valami újnak. A VMTDK mint rendezvény sincs sose kész, mindig változik és a jövő felé nyitott. Egy olyan világképet sugall a jelentkezők, a résztvevők felé, amely az értékkeresésben nem a tekintélyelvű autoritás lebetonozott, nyomasztó parancsaira épül, hanem a Homo Ludens eszméjét tekinti az alkotás előfeltételének.”

A káosz téma nem kötelező, a konferencia tíz szekciójában 148 egyetemista és fiatal kutató, ill. művész mutatta be legújabb eredményeit. A VMTDK kialakított egy sajátos modellt, amelynek része a pergő műsor, mindenki 15 percben lép fel.

Az eredményhirdetés legfényesebb pillanata a Kristálygömb Díj átadása volt. Az idei díjazott Kiss Tamás baritonista, aki az újvidéki Művészeti Akadémia mesterhallgatója, ugyanakkor a belgrádi Zeneművészeti Egyetem Szólóének Tanszékének alapképzésére is jár.

A VMTDK-nak az is sajátossága, hogy nem élezi ki a versenyjelleget. A negyvennégy tagú tudományos bizottság csupán szekcióelső díjakat és különdíjakat oszt ki. Ezenkívül OTDK-ra szóló felterjesztéseket javasol.

A konferenciát a VMTDK-buli zárta, amelyet idén az Újvidéki Színházban tartottak meg.

A rendezvény fővédnöke a Kulturális és Innovációs Minisztérium NTP-HHTDK Programja.

L. A.


22. VMTDK – eredmények

Szekcióelső díj a plenáris diákelőadóknak:

 • Elekes István (Szeged): Egy regény, melyet a káosz narrál (Bodor Ádám: Az érsek látogatása)
 • Lajkó Flórián (Újvidék): A méh császármetszést követő hegének szövettani jellegzetességei
 • Kovács István (Pécs): Káosz a köbön? (A mohácsi kataklizma 500. évfordulójának előkészületei és feladatai)
 • ÉLŐ TERMÉSZETTUDOMÁNYOK SZEKCIÓ

Szekcióelső díj:

 • Kiss Noémi (Újvidék): A nanoszűrő membrán hatékonysága a növényvédő szerek vízből történő eltávolításában
 • Miklós Miklós (Újvidék): Az aranyszínű sárgaság (Flavescence Dorée)

Különdíj:

 • Kató Hargita (Pécs): Elektromágneses stimuláció hatása a sportteljesítményre
 • Keresztesy Veronika (Pécs): Robotasszisztált rehabilitáció hatékonysága a kézfunkcióra stroke-on átesett páciensek körében (szisztematikus irodalmi áttekintés)

OTDK-ra javasolt:

 • Kiss Noémi (Újvidék): A nanoszűrő membrán hatékonysága a növényvédő szerek vízből történő eltávolításában
 • Miklós Miklós (Újvidék): Az aranyszínű sárgaság (Flavescence Dorée)
 • Habram Hunor (Újvidék): Pontrendszerek helye a politraumás gyermekek gyógyításában

ÉLETTELEN TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK

Szekcióelső díj:

 • Szabó Péter – Németh Krisztián (Zalaegerszeg): Játékos mérések
 • Polyák Gabriella (Újvidék): Metaheurisztikus algoritmusok összehasonlítása az utazó ügynök probléma megoldására

Különdíj:

 • Erdei Szabolcs (Újvidék): A NOAA műholdas vevőrendszer konfigurálása és automatikus működtetése
 • Erdélyi Violetta (Újvidék): Filmajánló-rendszer

OTDK-ra javasolt:

 • Rózsa Róbert (Újvidék): Az acetilszalicilsav és szalicilsav szolubilizációja felületaktív anyagok által

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 1.

Szekcióelső díj:

 • Kovács Dániel (Szeged): A magyar abortuszpolitika jogbölcseleti, alkotmányjogi és szociológiai megítélése a 29/2022 (IX.12.) BM rendelet tükrében
 • Pataki Valentina (Újvidék): Az érzékszervi márkaépítés fogyasztókra gyakorolt hatásának elemzése (Esettanulmány a Guarana energiaitalról)

Különdíj:

 • Bognár Emese (Újvidék): kisebbségek parlamenti képviselete
 • Grund Félix (Szeged): Az 1874. évi XXXIII. törvénycikk végrehajtásának vizsgálata belügyminisztériumi iratok alapján „a legszebb polgári jog gyakorlatához”

OTDK-ra javasolt:

 • Pataki Valentina (Újvidék): Az érzékszervi márkaépítés fogyasztókra gyakorolt hatásának elemzése (Esettanulmány a Guarana energiaitalról)
 • Bognár Emese (Újvidék): kisebbségek parlamenti képviselete
 • Király Ibolya (Újvidék): A szerzői jog kihívásai a XXI. században

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 2.

Szekcióelső díj:

 • Samu Lilla (Komárom): Figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral küzdő gyermekek tanulásának megsegítése a magyar nyelv és irodalom órákon
 • Szedlár Ágnes (Újvidék): A tanulók hozzáállásának vizsgálata a szerves kémia tanításában alkalmazott interaktív, hibrid illusztrációkhoz

Különdíj:

 • Farkas Zsuzsanna (Pécs): A vajdasági magyar cserkészek táborozásai 1923–1945 között
 • Hodász Kata (Pécs): Gyógypedagógiai nevelőintézet alapítása Baranya megyében (1955–1956)

OTDK-ra javasolt:

 • Butás Flórián

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 3.

Szekcióelső díj:

 • Vég Dorina Mirtill (Pécs): A borderline szelf-szerveződés és a nyelv kapcsolata
 • Molnár Ákos (Pécs): Válaszd a táncot, válassz egy táncot!

Különdíj:

 • Nagy Anikó (Újvidék): Mennyire szoronganak manapság az egyetemisták? (A médiafogyasztás és a szociális szorongás kapcsolatának vizsgálata)
 • Balázs Beáta (Szabadka): Az empátia kapcsolata a pozitív és a negatív affektivitással vajdasági mintán

OTDK-ra javasolt:

 • Nagy Anikó (Újvidék): Mennyire szoronganak manapság az egyetemisták? (A médiafogyasztás és a szociális szorongás kapcsolatának vizsgálata)
 • Kálmán Barbara (Szabadka): Vajdasági összefonódások a sötét és a világos vonások között

HUMÁN TUDOMÁNYOK 1.

Szekcióelső díj:

 • Vojter Kitti (Szeged): Mozgásigék a nganaszanbaN
 • Branczeiz Anna (Pécs): „Mégsem […] a halál egyénekű költője”. (Szempontok Radnóti Miklós költészetének újraértelmezéséhez)

Különdíj:

 • Kaiser Kamilla (Szeged): Kuzebaj Gerd nyelvújító tevékenysége és hatása a mai udmurt nyelvre
 • Török Gabriella (Újvidék): Két Simon Péter (Nádas Péter Egy családregény vége és Szöllősi Mátyás Simon Péter c. művének kapcsolódásai)

OTDK-ra javasolt:

 • Juszkán Petra (Újvidék): Szóasszociáció: az anyanyelv és a környezetnyelv státusza a mentális lexikonban

HUMÁN TUDOMÁNYOK 2.

Szekcióelső díj:

 • Ignácz Barbara (Pécs): Szörny-koncepciók (német) irodalmi és filmes vonatkozásban
 • Markó Dalma (Szeged): Egy fényképalbum mint a káosz hordozója (Márton László: Árnyas főutca)

Különdíj:

 • Erős Henrietta (Újvidék): Testiség, vágy és szexualitás irodalmi szemmel, nők tollából (Szabó T. Anna: Szabadulógyakorlat)
 • Szűcs Dóra (Újvidék): Humán-nonhumán viszonyok megjelenései Tolnai Ottó Világpor c. kötetében

OTDK-ra javasolt:

 • Bicók Lea (Újvidék): A káosz kultuszregénye (Julio Cortázar Sántaiskolája a káoszelmélet fényében)
 • Szűcs Dóra (Újvidék): Humán-nonhumán viszonyok megjelenései Tolnai Ottó Világpor c. kötetében
 • Zabos Kasziba Angéla (Újvidék): Tolnai Ottó misztifikálódó tárgyai (Tolnai Ottó Végeladás c. drámájának megközelítése a posztantropocentrikus elmélet szemszögéből)
 • Erős Henrietta (Újvidék): Testiség, vágy és szexualitás irodalmi szemmel, nők tollából (Szabó T. Anna: Szabadulógyakorlat)
 • Szabó Beatrix (Újvidék): Kísérlet Szögi Csaba Szakura angyalai c. prózaművének posztantropocentrikus olvasatára

HUMÁN TUDOMÁNYOK 3.

Szekcióelső díj:

 • Morvai Rácz Richárd (Újvidék): A mai Bácska településeinek gazdaság- és társadalompolitikai változásai Mária Terézia betelepítési politikájának kezdetétől II. József haláláig (1751–1790)
 • Pap Luca Zsófia (Pécs): A pécsi Uránváros (Az uránbányászok életforma-változásai 1956 és 1967 között)

Különdíj:

 • Madarász Marianna (Újvidék): A szarajevói merénylet és következményei (eltérő vélemények a nemzeti sajtókban)
 • Németh Roland (Pécs): „Kincsek a földből”, avagy díszkerámiák a kora császárkorból

OTDK-ra javasolt:

 • Morvai Rácz Richárd (Újvidék): A mai Bácska településeinek gazdaság- és társadalompolitikai változásai Mária Terézia betelepítési politikájának kezdetétől II. József haláláig (1751–1790)

HUMÁN TUDOMÁNYOK 4.

Szekcióelső díj:

 • Folyi Bence (Pécs): Élő vásznak, Kimérák (Pierre Huyghe képzőművészetének poszthumanista olvasatai)
 • Sinkovics Eleonóra (Szabadka): Reklámozás céljából készült tartalmak (Instagram és TikTok)

Különdíj:

 • Hizsnyik Zsófia (Pécs): A gorpcore jelenség értelmezése és kulturális beágyazódása
 • Szabó Réka Dorottya (Szeged): „A színház nem szó” (Esterházy Péter Én vagyok a Te című drámájának színházesztétikai elemzése)

OTDK-ra javasolt:

 • Gulyás Viktória (Újvidék): A Szentmihályi lakodalom

MŰVÉSZETEK

Szekcióelső díj:

 • Mészáros Dániel (Újvidék): Sorozatgyártott egyediség
 • Vastag Krisztina, Juhász Krisztián, Lakatos Kinga, Zvekić Danijela, Preradović Aleksandra (Újvidék): Bevezetés a filmzenébe

Különdíj:

 • Faragó Rita (Újvidék): Virágzás
 • Pásztor Kicsi Tamás (Újvidék)–Brasnyó Albert (Újvidék): Örkény István: Életben maradni

OTDK-ra javasolt:

 • Jenován Flórián (Újvidék): Bánáti római katolikus halotti búcsúztató énekek, szajáni gyűjtés alapján