A villanygazdaság új portálja elleni hackertámadás és az áram árának novemberi 9,28 százalékos emelése után egyre több olvasó panaszkodott arra, hogy abnormálisan magas összeget számlázott neki a közvállalat, s szerintük a számlán szereplő összegek nem felelnek meg annak, amennyit fizetniük kellene az általuk elhasznált energiáért. Az Efektiva Fogyasztóvédelmi Egyesülethez olyan állampolgárok is fordultak, akiknek a decemberi számlájuk az előző hónaphoz képest az ötszörösére nőtt.

Az Efektiva munkatársai mindenkinek, aki szerint hiba csúszott az elszámolásban, azt javasolják, hogy tegyen panaszt, s ehhez egy részletes útmutatást is mellékelt, mivel fontos, hogy ilyen helyzetekben helyesen járjunk el és a panasz tartalmazza a legfontosabb adatokat.

Dejan Gavrilović az Efektiva egyesült tagja a Nova.rs-nek elmondta, hogy tanulmányozták az őket felkereső polgárok számláit, de nem találtak semmilyen egységes mintát, amely alapján bekövetkeztek a téves számlázások: akadt, akiknek 30-50 százalékkal nőtt a számlán szereplő összeg, míg olyan is volt, akinek három- vagy ötszörösére emelkedett a kiadása az előző hónaphoz képest. Gavrilović hozzátette, a fogyasztók arról számoltak be, hogy a számlájukon lévő fogyasztás nem egyezik meg a mérőegységen levővel, de olyanok is akadtak, akiknél eltűnt az olcsó áramra vonatkozó rész, vagyis minden fogyasztást a drága tarifa alapján számláztak nekik.

Az Efektiva képviselője szerint a felsorolt okok indokolják, hogy a fogyasztók írásbeli panaszt nyújtsanak be a Szerbiai Villanygazdasághoz, és ehhez – mint hozzáteszi – a fogyasztóvédelmi törvény értelmében joguk van.

Első lépés – hasonlítsa össze a mérőegységen és a számlán szereplő adatokat

Gavrilović szerint a panasz megírása előtt minden polgárnak először össze kell hasonlítania a számlán szereplő számokat az épület vagy ház mérőegységén található tényleges fogyasztási állapottal. Ha nincs egyezés, vagyis más van a számlán és más a mérőegységen, akkor azt a panaszban jelezni kell.

Gavrilović kifejti, hogy a törvény szerint minden fogyasztónak joga van panaszt benyújtani, ha kétségei vannak a számla helyességében, és azt javasolja, hogy erről a jogáról senki ne mondjon le. Arra is felhívja a figyelmet, hogy az állampolgároknak nem kell a jogi karon szerzett oklevéllel rendelkezniük egy a panasz megírásához, ugyanis mindenki érthetően és tömören, a saját szavaival is papírra tudja vetni azt, amit kifogásol.

„Az állampolgároknak le kell írniuk a tényleges helyzetet, mondjuk például, hogy nincs olcsó tarifája, csak drágább, ha nem egyezik a számlán és a mérőegységen a szám, vagy azt is, ha nem jártak a lakásukban és nem olvasták le az állást. Minden körülményt közölni kell, ami miatt a fogyasztó úgy véli, hogy a számlája nem megfelelő – tanácsolja Gavrilović, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy a panaszokban mindenképpen kérjék az állampolgárok az elmúlt három hónap villanyleolvasásáról szóló jegyzőkönyvet, a leolvasás pontos dátumával és a villanyóra állapotával, mert mint mondja, ez egy fontos „írásos nyomon követni”, ha később bírósági vita lesz a villanygazdaság és a fogyasztó között.

A közvállalatnak nyolc napja van válaszolni a panaszra

Ha a Szerbiai Villanygazdaság nem válaszol a fogyasztó panaszára a törvényes határidőn, vagyis nyolc napon belül, az állampolgárok jogosultak a közvállalatot feljelenteni a piac felügyeletével foglalkozó szervnél, amely a törvény szerint köteles szabálysértési eljárást indítani a Szerbiai Villanygazdaság ellen.

Gavrilović ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy ezt a törvényt a gyakorlatban nem szokták alkalmazni, vagyis az illetékes szerv nem tesz lépéseket a köz- és közszolgáltató cégek ellen.

Hozzáteszi, azért fontosak az ellenőrzési jelentések, mert ezek jelzik, hogy a polgárok harcolnak jogaikért, és hosszú távon befolyásolhatják az illetékes szolgálatok magatartásának változását, és becslése szerint egy napon „olyan helyzetbe kerülünk, ahol minden átlátható lesz.”

Fizesse ki a számla nem vitatott részét, amíg a panaszra vár

A közüzemi számlákat nem szabad felhalmozni, éppen emiatt azt javasolják, hogy a fogyasztó annyit fizessen be a számlából, amennyi energiát véleménye szerint elhasznált.

Ha egy háztartás tudja, hogy mennyi az átlagos havi fogyasztása, hogyan használja a készülékeket, hogyan viselkedik drágább és olcsóbb tarifa esetén, és ehhez hozzászámolja az áremelést, és ez alapján úgy becsüli meg, hogy a decemberi számla nem haladhatja meg a 10 ezer dinár – ez a számla vitathatatlant része. Ha 15 000 vagy 20 000 dináros számlát kapott, akkor a 10 000 dinár feletti rész a vitatott. Ilyenkor azt javasoljuk, hogy a fogyasztó fizessen be 10 000 dinárt, és a fizetési bizonylaton jeleznie kell, hogy ez a kifizetés decemberre érvényes – mondta Gavrilović.

Mi a teendő, ha a közvállalat azt válaszolja, hogy a benyújtott panasz esetében nem ők az illetékesek?

Panasz esetén a villanygazdaságnak három lehetősége van: elfogadhatja az állampolgár panaszát; egyáltalán nem válaszol; közli, hogy a panasz nem tartozik a hatáskörébe.

Gavrilović szerint ebben a harmadik esetben a közvállalat szabálysértést követ el, mivel a panasz a törvény szerint mindig az ő hatáskörébe tartozik.

2023 júliusában is emelkedtek a számlák

Az Efektiva emlékeztet arra, hogy a megemelkedett decemberi villanyszámla nem újkeletű, és tavaly júliusban is hasonló helyzet történt.

Aztán – mondja Gavrilović – a közvállalat elfogadta a fogyasztói panaszokat, és egy ponton arról tájékoztatott, hogy a beérkezett 3600 panasz körülbelül 50 százaléka megalapozott volt, és az állampolgárok számláit kijavították.

„Ezért az állampolgároknak jelenteniük kell minden szabálytalanságot és panaszt kell tenniük. Mindent írásban kell megtenni, semmit szóban, hogy nyomok maradjanak, ha később jogi vita alakul ki” – zárta gondolatait Dejan Gavrilović.