A szociális védelmi intézmények szolgáltatásainak ára 2015. október 1. óta nem változott, és még a felhasználók alapvető költségeit sem fedezte. Időközben emelkedtek a fizetések és a nyugdíjak, ezért a minisztérium korrekciót hajtott végre az otthonok szolgáltatásainak árain. Úgy döntött, hogy február elsejétől 30 százalékkal korrigálja az árakat. 

A legtöbb magánotthonban 2023 vége felé emelkedtek az árak. Tulajdonosaik az inflációval, a fűtés, a villany és az élelmiszer árának megugrásával, valamint az alkalmazottak bérének emelkedésével magyarázták a drágulást. Áraik 500 és 1000 euró között mozognak, sőt, néha elérik az 1200 eurót is.

Az országban 25 állami gerontológiai központ működik 9390 férőhellyel. Az otthonokban jelenleg 7641-en élnek. Az illetékes minisztérium szerint az állami intézményekben az ellátottak kiadásainak rendezése elsősorban a jogosultak, hozzátartozók, illetve harmadik személy feladata, a bentlakó bevételének nem megfelelő szintje esetén a kiadások teljes egészében az államot terhelik. A bentlakók gazdasági helyzetüktől függően a szolgáltatásokat önerőből, hozzátartozójuk pénzéből vagy részleges közreműködésével fedezik, de ha nincs rá pénzük, a köztársasági, illetve tartományi költségvetésből finanszírozzák. – Takács Magda írása teljes terjedelmében nyomtatásban olvasható, a Családi Kör 2024. február 8-ai számában.

A lap további témáiról bővebben a kép alatt:

A rigómezei rege
A szerb konzulátus írnokának leveleit, jegyzeteit, jelentéseit ma is őrzik a belgrádi országos levéltárban, így a kutatók is betekintést nyerhetnek azokba. Meggyőződhetnek arról, hogy a jogász végzettségű diplomata nemcsak kitűnő író, bátor újságíró volt, hanem éles szemű megfigyelő is. Gyakran utazott az akkori Oszmán Birodalom szlávok által (is) lakott részein a XIX. és XX. század fordulóján a jó egy évtizedes szolgálata alatti években, a mai Észak-Macedónia és Koszovó területén. – Németh János írása az Aranykor című rovatban

A kuncsaftot nem lehet cserben hagyni
A szlengben a susztert arra mondják, aki ügyetlen ember, és nem ért ahhoz, amit csinál. Keszég Andrásnál, a csókaiak Bandi bácsijánál senki nem ért jobban ahhoz, amit csinál. Nem is csoda: 76 éve cipészkedik – ő nemcsak érti, de szereti is a szakmáját. – Fehér Rózsa riportja

„A népességfogyás nem fér bele a pozitív önképbe”
Vataščin Péter néprajzkutató, publicista a Sajtószabadság Alapítvány Népfogyatkozás című budapesti konferenciáján arról értekezett, hogyan jelenik meg a közbeszédben a vajdasági magyar népességfogyás témája. – Tómó Margaréta interjúja

Tanítani kell a fogyasztói jogokat
Mindennapos tapasztalás, hogy a fogyasztói társadalmak piacát a fogyasztók kiszolgáltatottsága jellemzi. Különösen a nagy nemzetközi cégekre igaz, hogy olyan anyagi és jogi potenciállal rendelkeznek, amellyel szemben a fogyasztó egyéni jogainak védelmében semmiképpen sem egyenrangú fél. Ebben a helyzetben az egyéni fogyasztók helyzetét különféle jogi eszközökkel kell megerősíteni a kereskedőkkel, illetve a szolgáltatókkal szemben. – Fehér Rózsa riportja

Etikából elégtelen – Fehér Rózsa vezércikke

OKTATÁS: Oktatás és fenntarthatóság – fenntartható oktatás – Galgó Ferenci Andrea írása

NAGYVILÁG: A fékezett habzású renitens – Kocsányos Pálma jegyzete

TÁRCA: Hét nyelven beszél – Nagy Nándor jegyzete

A LÉLEK EREJÉVEL: Emberekhez közel, szívvel, felelősséggel

ASZTALIZENE: Morális vészhelyzet – Radics Viktória tárcája

IRODALOM: Földi Erzsébet: Farsang idején; Molnár József: Befalazott istenszobrok

TÖRTÉNELMI MOZAIK: A leigázottak szemszöge – Wilhelm József cikke

SAJTÓTÖRTÉNETI FELJEGYZÉSEK: Egy bégatárnoki halálos ítélet története – Szabó Palócz Attila írása

GURULUNK: Új autó havi kétszáz euróért?

NEM A GÓLYA HOZZA: X, Y, Z, Alfa – Hét generáció él ma együtt

EGÉSZSÉGÜNK: Teafaolaj – az univerzális segítőnk

HOROGRA AKADVA: Mesterkanál – Huzsvár József cikke

SPORT: Megint a vizesek – Németh János írása

KONYHA: Csókok Valentin-napra és farsangi fánkok

Ezen kívül kis- és óriásrejtvény, fejtörő, sakkrovat, sudoku, műveltségi teszt, gyerekszoba, horoszkóp, apróhirdetések, társkereső, viccek és tévéműsor várja az olvasókat.

Borítónkon Révész Róbert fotója látható

Lapszemle