A szociális kártyáról szóló törvény hatályba lépése óta legalább 44 ezren estek el a szociális segélyhez való joguktól – írja a 021.rs. Az „A11 – Kezdeményezés a Gazdasági és Szociális Jogokért” emiatt a Szociális Kártya Információs Rendszer felfüggesztését szorgalmazza.

A szociális kártya-nyilvántartás egy helyen mintegy 135 személyes adatot tartalmaz a szociális védelmi szolgáltatásokat igénybe vevőkről, hozzátartozóikról és az úgynevezett kapcsolt személyekről. Szerbia kormánya és a Munkaügyi Minisztérium a kártyát a szociális segélyek igazságosabb elosztásának és a szociális védelem területén működő állami szervek munkájának minőségi javításának megoldásaként fogta fel, mivel szerintük számos visszaélés tapasztalható ezen a területen, de arról nem tájékoztatták a nyilvánosságot, hogy pontosan miféle visszaélésekről volt szó – áll az A11 közleményében.

Amint az A11 hozzáteszi, a korábbi rendszer javítása helyett egy teljesen új rendszert vezettek be, amelyről sem a szociális munkásokat, sem a szociális segélyben részesülőket nem tájékoztatták kellőképpen.

Az új, félautomata és algoritmikus döntéshozatal egy felgyorsult, hanyag, átláthatatlan munkamódszert eredményezett, ami nem teszi lehetővé a pénzbeli szociális segélyben részesülők tényleges életkörülményeinek megismerését, mivel sokszor nem valós adatok alapján dönt a jogosultságról – értékeli az A11.

Számos hiba van a rendszerben

Az A 11 kezdeményezés arra is felhívta a figyelmet, hogy a szociális munkások sokszor figyelmen kívül hagyják, amikor a szociális kártyával rendelkező felhasználók megpróbálják bebizonyítani, hogy a rendszer hibázott az állítólagos jövedelmük kimutatását illetően, és az ilyen esetek nem megfelelő kezelése miatt sokan elesnek a szociális segélytől.

A kezdeményezés hozzáteszi, hogy az illetékes minisztérium adatai alapján az elmúlt két évben csupán 361 fellebbezést nyújtottak be a szociális központok döntései ellen, ami a segélyben részesülők számához képest a minisztérium szerint elenyésző. A minisztérium ugyanakkor nem adott tájékoztatást az A11-nek arról, hogy az algoritmus alkalmazásával ténylegesen hány állampolgár jutott pénzbeli szociális segélyhez. Ezt az információt soha nem hozták nyilvánosságra, ami azt a gyanút veti fel, hogy a döntéshozók szociális kártyával kapcsolatos szándékai nem igazán a legszegényebbek érdekeit szolgálták.

Az Alkotmánybíróság nem nyilatkozik az ügyben

A szociális kártyáról szóló törvény számos nemzeti és nemzetközi törvénnyel való ellentmondása miatt az A 11 kezdeményezés 2022-ben a törvény alkotmányossági értékelésére irányuló kezdeményezést nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, melyre válasz ezidáig nem érkezett.

Szerbiában egyébként a szociális kártyáról szóló törvény végrehajtásának 2022. március 1-jei kezdete előtt 211 266 polgár részesült pénzbeli szociális segélyben, 2024. február 1-jén ez a szám már csak 168 307 volt.

Vajon hogyan „töröltek ki” csaknem 44 000 szerb állampolgárt a rendszerből, miközben a segély mértéke és a rá fordított összegek nem változtak – teszi fel a kérdést az A11.