Christopher Cavoli tábornok, a NATO európai erőinek főparancsnoka (SACEUR) és az Egyesült Államok fegyveres erőinek európai (USEUCOM) parancsnoka az amerikai kongresszusban azt mondta, hogy „vannak olyan dolgok Európában, amelyek nem tesznek jót az USA nemzeti érdekeinek, és ezek nem függetlenek az ukrajnai háborútól”. Cavoli ezért jelezte, hogy az elkövetkező időkben katonákat és nehézfegyvereket küldenek Bosznia-Hercegovinába és Koszovóba, ami elsősorban a koszovói (KFOR) és a bosznia-hercegovinai (EUFOR Altea Mission) misszión belül telepített erőkre vonatkozik. A balk.hu cikke szerint Christopher Cavoli beszámolójának 25 oldalas írásos változata az amerikai kongresszus honlapján is megjelent.

Cavoli szerint „a pillanat súlyosságát nem lehet túlbecsülni”, Ukrajnának elfogynak a tüzérségi lövedékei és a légvédelmi lőszerei, ezért t további segítséget kell nyújtani Ukrajnának, ha meg akarják állítani Oroszország harctéri előrenyomulását.

A Balkán fontosságát jelzi, hogy a kongresszusi beszámoló a harmadik helyre teszi a Balkánt Oroszország és Kína után.

Az írásos beszámolóban azzal kezdődik a Nyugat-Balkánról szóló fejezet, hogy az elmúlt években a térség helyzete egyre feszültebbé vált, mert a belső politikai és társadalmi kérdések megoldására irányuló tárgyalások nem haladtak előre, amihez hozzájárult, hogy Oroszország rosszindulatú befolyásra törekszik és gerjeszti a feszültséget a térségben.

A NATO a tavaly őszi események után brit és román katonákat küldött a térségbe a koszovói békefenntartó misszió megerősítésére, a katonai szövetség emellett újraértékeli a koszovói békefenntartásban résztvevő haderejének küldetését, hogy válaszoljon a fenyegetésekkel teli új környezetre.

A NATO európai erőinek parancsnoka szerint a Bosznia-Hercegovinában tapasztalható etnikai feszültségek is képesek eszkalálni és destabilizálni a nyugat-balkáni régiót, Oroszország a bosnyák, szerb és horvát etnikum közötti feszültségkeltéssel szeretné meggyengíteni és megakadályozni Bosznia-Hercegovina mélyebb kapcsolatainak kialakulását az Európai Unióval és a NATO-val.

Az amerikai tábornok megjegyezte, hogy a boszniai Szerb Köztársaság arra törekszik, hogy meggyengítse a központi állami hatóságokat, valamint az EU-val és a NATO-val fenntartott kapcsolatokat, miközben szorosan együttműködik Oroszországgal.

Az írott beszámoló szerint Cavoli végül megemlítette az aktív orosz befolyásszerző műveleteket Észak-Macedóniában, Montenegróban és más nyugat-balkáni országban, amelyek továbbra is kihívást jelentenek a szövetség egységére, és veszélyeztetik az általános stabilitást a régióban. Az amerikai tábornok szerint továbbra is nyitott kérdés Szerbia szerepe ezekben a befolyásolási műveletekben.

A balk.hu azt írja, a beszámoló írásos változata nem tartalmaz jónéhány konkrétumot abból, ami élőszóban kimondásra került. Cavoli megjegyezte, hogy Franciaország hadműveleti készültségbe helyezett egy zászlóaljat, amely már meg is érkezett Szarajevóba: Egy francia gép ezt követően a szerbiai-koszovói határ mentén repült, feltehetően a szerb erőket ellenőrizte a határon túl.

Az amerikai katonai parancsnok szerint a múlt héten lényegesen nagyobb volt a feszültség, mint korábban, ezért a NATO/Egyesült Államok legalább két célzott küldetést indított az információgyűjtés fokozása érdekében, hogy jobban megértse, mi történik mindkét országban.

Cavoli tábornok meghallgatásával szinte egyidőben a NATO fokozta tevékenységét a Nyugat-Balkán térségében  (Forrás: Screenshot, Pentagon)