A kisnyugdíjasok, akiknek az ellátmánya nem haladja meg a 24 987,67 dinárt, április 29-ig átadhatják a helyi nyugdíjas-egyesületben a szolidaritási segélycsomagra vonatkozó igénylésüket (a nyugdíjas-egyesületi tagság nem feltétel).

A rangsort április 30-án teszik közzé a nyugdíjas-egyesületek és a Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap helyi kirendeltségeinek a hirdetőtábláján. A pályázók kifogást emelhetnek a rangsor ellen a hirdetőtáblán való közzététel napjától számított nyolc napon belül. A panaszokat egy négytagú bizottság vizsgálja felül május 10-étől, és legkésőbb május 17-ig dönt a végső helyezésekről. A csomagok kiosztása május 20-án kezdődik, és a tervek szerint egy hónapon belül, június 20-ig be is fejeződik. 

A rangsor összeállításakor elsőbbséget élveznek az idősebb nyugdíjasok, az egyedülálló vagy többtagú háztartásban élők, akiknek a nyugdíj az egyetlen bevételi forrásuk (amely nem haladja meg a legalacsonyabb nyugdíj összegét), és nincs más jövedelmük. Jelentkezéskor át kell adni az utolsó nyugdíjcsekket (bankszámlakivonatot). Ha a felhasználó külföldről is kap nyugdíjat (a külföldi nyugdíj összegét banki kivonattal dokumentálja), a nyugdíj teljes összege nem haladhatja meg a 24 987,67 dinárt.

A nyugdíjas-egyesületek szakbizottságokat alakítottak, amelyeknek feladata a szolidaritási segélyre vonatkozó felhívás meghirdetése, a pályázatok átvétele, a rangsor felállítása és ellenőrzése, valamint a hirdetőtáblán történő közzététele. Minden nyugdíjas azonos feltételek mellett élhet ezen jogával, függetlenül attól, hogy tagja-e a nyugdíjas-egyesületnek – olvasható az alap honlapján.

A szolidaritási segélycsomagokat az idén a szokásosnál korábban ítélik oda. Ennek oka a nyugdíjasok szociális színvonaláról szóló szabályzat módosítása, amelyet az alap igazgatóbizottsága március 29-i ülésén fogadott el. Ezek a változások a nyugdíjasok szolidaritási támogatására vonatkoznak alapvető élelmiszereket és higiéniai termékeket tartalmazó csomagok formájában. A cél az, hogy a legalacsonyabb jövedelmű nyugdíjasok azonos csomagokhoz jussanak, és a meghatározott keretösszeg mellett minél több csomagot oszthassanak ki. A módosított szabályzat előírja, hogy a szolidaritási támogatást egységes csomagok formájában, egységes közbeszerzés lebonyolítása révén ítélik oda a nyugdíjasoknak. A beszerzés és a kiosztás megszervezése a Szerbiai Nyugdíjas Szövetség feladata. Az alap 111 millió dinárt különített el szolidaritási segélycsomagokra, míg tavaly 51 millió dinárt költött erre a célra. A forrásnövekedéssel és a módosított rendelet új szabályainak alkalmazásával az idén várhatóan a korábbi évekhez képest lényegesen több nyugdíjas részesül segélycsomagban, egyes számítások szerint mintegy 55 ezret osztanak szét.

A Szerbiai Nyugdíjas Szövetség bejelentése szerint az év végéig újabb szolidaritási csomagosztás várható szintén az alap közreműködésével. Az alap adatai szerint januárban a nyugdíjasok 12,49 százalékának az ellátmánya kisebb volt a legalacsonyabbnál. A dolgozói és iparos nyugdíjasok közül 139 283-nak (a nyugdíjasok 8,43 százaléka) a járandósága 24 987,67 dinár volt. A legkisebb földműves nyugdíjat (19 644,64 dinárt) 94 343 (5,71 százalék) nyugdíjasnak kézbesítették. (T. M.)