Szabadkán öt lista közül választhatnak a szavazópolgárok. A Szerb Haladó Párt, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Kulturális Szabadkáért – Árokszállási Márta nevet viselő listának hiába küldtük meg kérdéseinket, választ nem kaptunk.

Igaz, Árokszállási Márta ígéretet tett, hogy a válaszait megküldi, de végül ez nem történt meg. Választ a Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetségétől és az egyetlen ellenzéki lista, a Szabadka az erőszak ellen – Szabadkát választom – Nela Tonković koalíció polgármesterjelöltjétől kaptunk. 

Hatvanhét helyett mindössze nyolc név egy választási listán

Mit tartanak a jelenlegi hatalom legnagyobb erényének? 

VHDSZ (3-as sorszámú lista): Pártunk szemszögéből a jelenlegi szabadkai hatalom legnagyobb erénye, hogy képes bizonyos infrastrukturális projektek megvalósítását biztosítani, gondolunk itt például az utak, középületek egy részének felújítására, illetve munkahelyeket teremtő beruházások idevonzására. Kritikusan szemlélve azonban ezeket a projekteket gyakran nem kellően átláthatóan valósultak meg, és a város hosszú távú fejlesztése helyett rövid távú célokra irányultak. A stratégiai tervezés és annak hiánya, hogy a polgárokat bevonják a döntéshozatalba, azt eredményezte, hogy sok projektet az érdekelt közösségekkel való egyeztetés nélkül valósítottak meg, ami különösen nyilvánvaló a horvát nemzeti kisebbség esetében. Bár bizonyos lépések megtörténtek, ezek összhatása korántsem kielégítő, hiszen nincs olyan átfogó jövőkép az egész város fejlődéséről, amely minden polgárt magában foglalna, és minden nemzeti közösség számára egyenlő esélyeket biztosítana.

Nela Tonković (Szabadka az erőszak ellen – Szabadkát választom, 4-es sorszámú lista): Be kell vallanom, hogy ez a kérdés váratlanul ért, és sokáig gondolkodtam. Úgy értelmezem, hogy ez a kérdés egy felhívás arra, hogy komolyan átgondoljuk, hogyan viszonyult ez a hatalom a városhoz az elmúlt tíz év alatt. De beszélhetünk-e egyáltalán jó vezetésről egy olyan helyzetben, ahol a polgárok bátortalanokká váltak, nem érzik szabadnak magukat, levertek, és úgy vélik, semmi sem múlik rajtuk? Szabadkáról túl sok ember költözött el azóta, amióta a jelenleg vezetés van hatalmon. Talán a jelenlegi hatalom egyetlen erénye, hogy Szabadka városként még mindig ugyanazon a helyen található, mint ahol annak idején megalakult. Vagy hogy a városháza épülete még mindig áll, igaz, hogy elég borzalmas állapotban? Erénynek azt tartjuk, hogy ha a teljes közösség irányába megvalósuló jó akaratot tudunk tetten érni, az pedig jóval tágabb érzés, mint az, amikor csak magunkért vagy a családunkért aggódunk. Ez az erény sajnos nem valósult meg az elmúlt tíz évben. 

Mi az, amiben a városvezetés az elmúlt időszakban alulteljesített, és változtatnának rajta

VHDSZ: A jelenlegi szabadkai városvezetés súlyos kudarcot vallott több kulcsfontosságú területen, amelyek létfontosságúak a város általános fejlődése és a polgárok jóléte szempontjából. Először is a kormány szisztematikusan figyelmen kívül hagyja a Horvát Iskolaközpont Szabadkán történő létrehozását, amely a horvát nyelv és kultúra megőrzésének kulcsfontosságú projektje, hiánya pedig jelentősen korlátozza a horvát fiatalok oktatási lehetőségeit. Aggasztó tény, hogy az elmúlt tíz évben egyetlen horvát sem dolgozott a közigazgatásban, ami egyértelműen jelzi közösségünk diszkriminációját, marginalizálódását. A kormány emellett szisztematikusan kerüli a kommunikációt a horvát közösség legitim képviselőivel, ami tovább rontja a kirekesztettség és az igazságtalanság érzését a szabadkai horvátok körében. A város azon helyein, ahol jelentős számban élnek horvátok, továbbra sincs kiépítve a kommunális és egyéb infrastruktúra, ami tovább bonyolítja az életkörülményeket, és hozzájárul e területek elnéptelenedéséhez. Ezért a Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetsége átfogó megközelítést javasol e problémák megoldására. Az igazságos Szabadkáért nevet viselő platformunk célja, amely tíz kulcsfontosságú ponton alapul, hogy Szabadka városként egyenletesen fejlődjön.

Nela Tonković: Szabadkán túl sok nyitott kérdés van, felsorolásuk pedig egy nagyon hosszú lista lenne azokról az igényekről, amelyek a polgárok részéről érkeznek, s amelyeket a hatalom sohasem akart, vagy csak egyszerűen nem nézett szembe velük, hogy végre megoldja azokat. Éppen ezért a kulcsfontosságú változás, amit mi kínálunk ezeken a választásokon, az a polgárokhoz és a város igényeihez való felelősségteljes hozzáállás. Az, amin mindenképpen változtatni kell, a helyi politizálás modellje, vagyis amelynek központi elemének kellene lennie, hogy a város érdekében cselekedjen, a közösségért tegyen, és ne a magánérdekek mentén. Egyértelmű, hogy egy város csak akkor lehet valóban jó hely az élethez a polgárai számára, ha azt a tudás és felelősségteljes vezetés irányítja, nem pedig a politikai párthoz való tartozás és megfelelés mentén. Mélyen hiszünk abban, hogy az a politika, amelyben nincs helye a polgárokkal való egyeztetésnek, a bizalom kiépítésének, a múlté. Alapfeladatunknak tekintjük, hogy olyan közhangulatot teremtsünk, amelyben a szabadság, a párbeszéd és a város iránti szeretet a feltétele bármelyik, tehát a legkisebb városi beruházásnak is.

Miért szavazzanak önökre a polgárok?

VHDSZ: Azért szavazzanak a polgárok a jelöltlistánkra, mert mi vagyunk az egyetlen olyan politikai opció, amely következetesen szorgalmazza a valódi változásokat. A VHDSZ a horvát közösség hiteles képviselőjeként egy tízpontos platformot kínál, amely magában foglalja a horvát nyelvű oktatási programok átfogó erősítését, valamint a horvát kultúra és művészet nagyobb mértékű képviseletét a kulturális intézményekben, mert identitásunk megőrzése döntő fontosságú közösségünk jövője szempontjából. Az életminőség javítása szempontjából kulcsfontosságú a kommunális és egyéb infrastruktúra fejlesztése, beleértve az új utak, iskolák, egészségügyi intézmények és egyéb létesítmények felújítását és építését. Platformunk részét képezi a mezőgazdaság támogatása, az oktatás és a modern technológiákhoz való hozzáférés, valamint a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem támogatása is. Az egészségügyi szolgáltatások elérhetőségének és minőségének biztosítása, különösen a vidéki és a kevésbé fejlett területeken, valamint a szociális védelmi programok kidolgozása a legsebezhetőbb csoportok számára, beleértve az időseket, a fogyatékkal élőket és a rászoruló családokat, kulcsfontosságúak egy befogadó társadalom felépítésében. Programunkkal világos üzenetet szeretnénk küldeni: Szabadka jövője az emberekben, az ő kreativitásukban, munkájukban és azon képességükben rejlik, hogy közösen építsenek egy jobb holnapot.

Nela Tonković: Erre a kérdésre egyszerű a válasz: azért, mert szeretnénk, ha a városunk jobb, élhetőbb lenne, és tisztában vagyunk azzal, hogy ezt csak akkor érhetjük el, ha az itt lakókkal együtt teszünk ezért. Egy várost a benne élő polgárok jó szándéka élteti, a szándék, hogy az a közösség szolgálatában álljon annak érdekében, hogy a benne élő polgárok minden tagja a lehető legjobb életét élhesse. Természetesen a tervünk nyilvános, és bármelyik szabadkai polgár felkereshet bennünket, kérdéseket tehet fel, és megoszthatja velünk az ötleteit. Könnyű minket elérni, mert szomszédok vagyunk. Szomszédok, akik most egy komoly munkába fognak, közösen.