Válasz a Magyar Szó TJGYT 2016. október 24-i közleményére


A Magyar Szó TJGYT közleménye hemzseg a valótlanságoktól, a hozzá nem értéstől és a rágalmazástól. Ismét bebizonyosodott, hogy a mai Magyar Szó minden másként gondolkodó emberben ellenséget lát, nem ellenzéket vagy vetélytársat – és még véletlenül sem partnert. Éppen ennek az áldatlan, súlyosan megosztó és kizáró politikának az ellensúlyozására született a Szabad Magyar Szó, amely a tiszta közéletet, a tisztességes párbeszédet és az összefogást igyekszik előmozdítani.

Leszögezzük, hogy a Magyar Szó Online-t semmilyen támadás nem érte. Tartalmából senki semmit nem távolított el, az folyamatosan elérhető volt és maradt a Magyar Szó tulajdonában lévő szerbiai Internet-címen, amelyen egyébként az első vajdasági változat annak idején elindult. A magyarszo.com címtartomány Purger Tibor tulajdonában van, és azt semmilyen szerződéssel soha nem engedte át a kft-nek, hanem önként a Magyar Szó szerverére irányította.

A megnevezett személyek semmit nem raboltak el. A Magyar Szó szervereihez nem nyúltak. Az Olvasót nem tévesztették meg – ezt sajnos éppen a TJGYT közleménye teszi. Elutasítjuk az alaptalan rágalmakat, a lejárató jelzőket és a becsmérlő minősítéseket. Semmilyen hackelés nem történt: a domaintulajdonos saját címtartományát állította másik ügy szolgálatába (pont ahogy a közlemény is javasolja: saját weboldalt felépítve), miután arról előzetesen értesítette a Magyar Szó főszerkesztőjét, aki tíz hónap alatt féltucat békés és vádaskodásmentes párbeszéd-kezdeményezést utasított el, vagy válaszra és publikálásra sem méltatott.

Felszólítjuk a Magyar Szó vezetőségét, hogy tartózkodjon a vádaskodástól és hagyjon fel a rágalmazással meg becsületsértéssel, mert az törvénybe ütköző cselekedetnek számít.