Bizonyos Margitának küldi (nem tehetvén
róla, hogy Ady Atyánk is – micsoda
véletlen! – éppen ezt tette anno Domini 1913)

egész világ a zátonyon
boldog Isten boldog Isten
egész világ gyehenna
boldog Isten boldog Isten
engedd meg hát őnekik is
boldog Isten boldog Isten
hadd süttessék vén magukra
boldog Isten boldog Isten –
megifjító Erószodat!