lám, szépen élt, mégis,
szépen élt, mégis;
milyen rút tetem lesz
milyen rút lesz mégis!

ám dermedt szatír-arca
meglágyul egy pillanatra
szatír-arca meglágyul tán
egyetlen pillanatra:

üres nagy szemében
jeges nagy szemében
moccan tán Valaki
moccan tán Valaki

fintoros hideg ajka
mosolyba-tört fagyos ajka
köszöni tán a csókokat
(hallod-e, Margita?)
köszöni tán a csókodat