A Vajdasági Újságírók Független Egyesülete (NDNV) az alapszabályának rendelkezéseivel összhangban határozatot hozott, amely szerint az egyesület tagságából kizárták a hódsági Vladimir Pavlović újságírót, mert teljes jogú tagként részt vett azoknak a bizottságoknak a munkájában, amelyek Nagykikindán és Zomborban értékelték a médiumok pályázati projektumait – közölte a legbefolyásosabb vajdasági újságírószervezet.

 

„Annak ellenére, hogy Pavlovićot nem a Vajdasági Újságírók Független Egyesülete delegálta ezekbe a bizottságokba, az egyesület szervei úgy értékelték, hogy az újságíró közreműködése a vitatott bizottságokban – amelyek törvénytelen és botrányos döntéseket hoztak – összeegyeztethetetlen az egyesület céljaival, s az ilyen döntésekben részt vevő újságírók nem lehetnek az egyesület tagjai. Az NDNV becsületbírósága Pavlovićtól válaszokat követelt a kétes határozatokkal kapcsolatosan, ő azonban – sértegetések mellett – a kérést visszautasította. Nem adott magyarázatot arra, hogy a két pályázaton miért kizárólag az aktuális rezsimhez hű médiumok pályázatai nyertek, közöttük a Srpski Telegraf napilap, amely hírhedt arról, hogy folyamatosan és drasztikusan megszegi a szerbiai újságírókódexet” – áll a közleményben.

Az NDNV már több alkalommal is rámutatott a helyi médiumoknak szánt pályázati pénzekkel kapcsolatban tapasztalt visszásságokra, amelyek teljes mértékben ellentétesek a tájékoztatási törvény előírásaival. Felhívta a közvélemény figyelmét arra is, hogy a bizottságokba olyan „újságíró szakértőket” választanak be – vagy a hatalommal együttműködésben ők önmagukat ajánlják be –, akik később bizonyos fantomszervezetek pályázatait javasolják támogatásra. Az NDNV felhívja a többi újságírói szervezetet is, hogy a tagságukból zárják ki azokat, akik munkájukkal a vitatott bizottságokban megsértik a törvényt és az erkölcsi szabályokat, s egyben visszaélnek az adófizetők pénzével.