A héten – az ünnep miatt – testvértelepülésünkön, Lepsényben vendégeskedtünk. Igyekeztem magam mögött hagyni minden itthoni problémát, hiszen a találkozó célja egymás értékeinek megismerése volt, a részt vevő három csoport (házigazda – Lepsény, másik testvértelepülése – Kászon, Székelyföldről és Oromhegyes) bemutatta egymásnak és az érdeklődő ottani falusiaknak mivel is büszkélkedhetnek.

Mielőtt elindultunk, Jadranka, a helyi közösség titkára beszámolt arról, hivatalos levelet kaptunk a Vajdasági Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárságtól, amelyben értesítenek bennünket, hogy az általunk alapított Oromhegyesi Faluház Alap pályázatát nem fogják figyelembe venni. Nem akartam vele foglalkozni, mivel a pályázati szövegben található egy olyan rendelkezés, hogy a tartományi titkár végzése végleges, ellene nem lehet jogorvoslatért folyamodni, úgy gondoltam, ráérek bosszankodni, fölháborodni akkor, amikor hazaérünk a (a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által részfinanszírozott) testvértelepülési találkozóról.

Hazaértem után elővettem a levelet és rájöttem, jól cselekedtem. Miért is? Megkísérlem pontokba szedve felsorolni mindazt, ami bosszant (azóta is, folyamatosan).

  1. a) A pályázat szövege (1. melléklet) és a hozzá tartozó minden dokumentum magyar nyelven is megtalálható volt az illetékes titkárság honlapján, így magyar nyelvű jelentkezési lapot kitöltve indultunk neki az egész folyamatnak. Erre, mit ad Isten, a megjött végzés szerb nyelven (cirill írásmóddal) lett kitöltve (2. melléklet), habár a titkárság titkára magát magyar nemzeti közösséghez tartozónak vallja (ráadásul a tartományi kormányfő helyettese is), a titkárság egyik fő feladata pedig a tartományban élő nemzeti közösségek jogainak szavatolása.

 

Csak úgy, mellékesen: soha nem gondoltam volna, hogy pont egy magyar tartományi titkár úgy bizonyítja a nemzeti közösségek egyenrangú nyelvhasználatát, hogy ő mint magyar ismeri a szerb nyelvet is, ezért az ügyfeleknek szerb nyelven ír(at) végzéseket és más hivatalos iratokat!

Tüzetesen elolvastam a végzést, igaz eléggé nehéz volt értelmezni az abban található tíz soros egyetlen mondatot, ezért nem is írom le, csak annak a magyar értelmét: „az önök jelentkezését nem vesszük figyelembe, mert nem tartoznak azon szubjektumok körébe, akiknek joguk van részt venni a pályázaton”.

Nézzük csak, mit is tartalmaz a pályázati kiírás, kik vehetnek részt a hivatalos nyelvhasználat érvényesítése céljából kiírt pályázaton (azt a részt, amire hivatkozhatunk az Oromhegyesi Faluház Alap esetében, kövér betűvel lehet olvasni):

Pályázhatnak:

  • Ø Vajdaság autonóm tartományi helyi önkormányzati szervek, amelyek városi, illetve községi statútum megállapítja a nemzeti kisebbségi – nemzeti közösségi nyelv hivatalos használatát a helyi önkormányzat egész területén vagy a területén levő településeken;
  • Ø az első fordulat szerinti városok és községek területén levő helyi közösségek;
  • Ø költségvetési eszközöket felhasználó más szervek, szervezetek, szolgálatok és intézmények, amelyeknek a székhelye a helyi önkormányzat területén van, vagy a helyi önkormányzat területén látnak el tevékenységet, az első fordulat szerint.

Az Oromhegyesi Faluház Alap 2009-ben alakult mint vegyes tulajdonú (a helyi közösség és az ott tevékenykedő vállalkozók által létrehozott) pénzalap, amelynek feladata a Faluház működtetése, a falu számára legfontosabb események szervezése, a faluban működő civil szervezetek munkájának koordinálása stb. Ez az alap 2012-ben bekövetkezett történések miatt megváltozott, azóta alapítóként csak Oromhegyes Helyi Közösség van jelen és azt a tényt a Tartományi Művelődési Titkárság bejegyezte, annak alapján pedig a pénzalapot átminősítette közösségi (célú és feladatú) szervezetté.

Mindennek az lett a következménye, hogy az Alap megkapta a költségvetése használó szervezet számát (98121), emellett pedig a kincstárnál folyószámlát is (840-924743-02).

Sajnálom, hogy a titkár úr (azaz a munkatársai) nem vették a fáradságot és nem ellenőrizték le a másik tartományi, a művelődési titkárság adatait, de azt is megtehették volna, hogy megnézik a költségvetési használók (jedinstveni broj korisnika javnih sredstava – JB KSJ) listáját, amit le lehet tölteni: https://www.trezor.gov.rs/kjs-arhiva-lat.html, mert akkor a következőket is megismerhették volna:

 

Mi következik ebből? A következő:

A tartományi titkár (esetleg a munkatársai?) felülbírálta egy másik tartományi titkárság végzését (126-025-00020/2009-05 számú, amely 2012. február 13-ára keltezett) és a Kincstár döntéseit!

Mit lehet tenni? Szerintük semmit, mivel a pályázatban ez olvasható: Az eljárás lefolytatása után az eszközök odaítéléséről a tartományi titkár végzéssel dönt, amely végleges.  Arról, hogy a pályázatból való kizárásról szóló végzésre lehet-e reagálni, egy szó sem található, ezért az itt leírtakat el fogom juttatni a titkár úr részére is.

Mindezt azért is meg fogom tenni, mert tudomásomra jutott, hogy egy zártkörű összejövetelen beszéltek arról is, mi lesz majd a sorsa a Magyarkanizsa községből a kiírt hazai és anyaországi pályázatra érkezett kérelmeknek. Az egyik illetékes közölte, hogy azokat a pályázatokat, amelyek Oromhegyes Helyi Közösségből fognak érkezni, nem fogják támogatni, mivel én vagyok a helyi közösség elnöke. Lehet, hogy mindez csak pletyka, nincs valóságalapja, de ha igaz, akkor kimondhatom: Ez aztán az érdekvédelem! Kit érdekel, hogy a döntéseket a helyi község tanácsa hozza (ahol a többség VMSZ-es vagy annak támogatásával lett megválasztva), kit érdekel, hogy a pályázatok több mint 1500 jelenleg Oromhegyesen élő, főleg magyar nemzetiségű polgár érdekben készítették el, ha olyan „buták” voltak, hogy egy nem VMSZ-es jelöltet választottak meg, meg kell őket büntetni!

UPDATE:

Szombaton, e-mailben elküldtem a fellebbezést a titkárság és Nyilas e-mailjére, ma reggel pedig postán. Ma 14 óra 25 perckor Boris Bajić, a titkárság hivatalos nyelv- és íráshasználattal megbízott kapcsolattartója (nem elírás, mert a tisztsége: kontakt za službenu upotrebu jezika i pisma) e-mailt küldött (pedig postán még nem kapták meg a fellebbezést). Ennek a szövege a következő (persze szerbül, hiába írtam két nyelven – de azámomra ismeretes, Bajić nem tud magyarul):

Poštovani gospodine Bala,

Obaveštavam Vas da je Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice uvažio činjenice koje ste izneli u žalbi od 18.03.2017. godine, upućenoj putem imejla pod brojem: F/1-2017.

Pismeno obaveštenje, u kom se Fond „Seoski dom” iz Trešnjevca obaveštava o navedenom, kao i tome da će se prilikom raspodele sredstava na konkursu Sekretarijata u razmatranje uzeti i prijava podneta od strane Fonda je poslato dana 20.03.2017. godine putem poštanske službe.

Srdačan pozdrav.

2 грба за меморандум линијски

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине  – националне заједнице

Борис Бајић

Самостални саветник за инспекцијски надзор за службену употребу језика и писама

Булевар Михајла Пупина 16,

21000 Нови Сад, Србија

тел: 021 487 43 93

факс: 021 456 217