Azt írja Berci a Jó Reggelt Vajdaság nevű, nepismenségtől burjánzó trollportálon: A „Szabad” Magyar Szó (nem értem itt ezt az idézőjelet, most valami vagy Szabad Magyar Szó, vagy „Szabad Magyar Szó”, az ilyen hibridmegoldásoknak semmi értelmük sincsen… Szabad „Magyar Szó”; Szabad „Magyar” Szó; Szabad Magyar „Szó”; szóval szerintem a szerző sem tudta igazán eldönteni, hogy mit akart mondani, amikor kirakta az idézőjelet…) hasábjain (hasábjai a nyomtatott újságoknak vannak, azokat ugyanis hasábok alapján, hasábok szerint tördelik; az online médiában a hasáb fogalma nem létezik, de jól van, ez még bocsánatos bűn, hagyjuk rá Bercire, ha ő úgy akarja….) többször is nekifutottak a VMSZ székház megvételének a froclizására (ezt akkor most itt már tisztába rakni is nehéz; kezdjük azzal, hogy VMSZ-székház az kötőjeles, tehát a diviz használata javallott… aztán: ha nekifutottak valaminek, akkor semmiképp sem froclizására, hanem froclizásának, köszönöm; Bercit az zavarhatta meg, hogy már az előző szó végződésében is tévesen választotta meg a ragot, amit használni kívánt, mert ő mindig olyan kívánós, amikor a Szabad Magyar „Szó”-ról kell írnia: „nekifutottak a VMSZ székház megvételének”… nos, azt kell látnunk, hogy a magyar nyelv szabályai szerint ez így sehogyan sem áll össze egy mondattá; megpróbálhatta volna talán a szerző simán csak a „nekifutottak a VMSZ-székház megvétele froclizásának” formát, ami ugyan még mindig nincs magyarul, de legalább a ragok megfelelő módon egymásba kapaszkodnak…). Először lehozta (honnan és micsodát? …a padlásról a száraz ruhát?…) a Novosti cikkét azzal (itt, ugye, Berci arra gondolt, hogy „arról”…), hogy a Nemzeti Tanács (abba már nem is szívesen kötök bele, hogy ebben a formában a nemzeti tanácsot kisbetűvel írjuk; a nagy kezdőbetűk csak akkor dukálnak neki, ha a teljes nevét kiírjuk: Magyar Nemzeti Tanács…) veszi meg, aztán ezt update-elte (milyen szép szabad magyar szó!) (igen, kedves Berci, valóban magyartalan kifejezés az update-elés, még ha az idegen szavak használatára vonatkozó összes szabály szerint is teljességgel elfogadható… mellesleg az internetes sajtóban már elterjedt az apdejtelés vagy ápdéjtelés, meg egy hibrid, az apdéjtelés forma is, ami ugyan nem hozza közelebb a kifejezést nyelvünk szelleméhez, de legalább az írásmódja egyszerűbb; mi ezért szoktuk helyette a sokkal magyarosabban hangzó frissítést használni írásainkban, ahogy tettük ezt a VMSZ-székház ügyét feldolgozó írásunkban is; gondolom, ha már rólunk írsz, akkor elolvashattad volna a cikkünket, amelyik froclizásának nekimész, s akkor magad is láthattad volna ezt…) majd átvette a mozgalmasok hisztijét (mozgalmas egy hiszti ez, ugye, Berci, te sem látod a végét…).

Nem folytatom, ezzel a kis glosszával ugyanis csak jelezni akartam, hogy a VMSZ szócsövénél publikáló szerzők elemi szinten sem ismerik anyanyelvünket, és két mondatot is képtelenek megfogalmazni értelmesen. A fenti példánk ezt szépen igazolja: a Bercitől idézett szövegrészletek áthúzatlan része az, ami megfelel a magyar nyelv szabályainak. Így tehát maradt neki egy névelője a szöveg elején, egy „többször is” frázisa, aztán egy „Először” töltelékszava, meg néhány értelmezhetetlen mondatfoszlánya!

Gratulálok a VMSZ káderpolitikájához!

Persze a székházvásárlási ügylet nagyobb siker, de ahhoz majd gratulálnak mások…