A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium Tudósklubjában szerdán bemutatták a VMTDK TOP-TÉMÁK címmel indított könyvsorozat egyes kiadványait, a Duna- és a Kristály-kötetet. A Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (VMTDK) 2010 óta bevezette a központi, top téma meghirdetését, ami a pályázók számára természetesen nem kötelező, de egy lehetőség, hogy kutatásaikkal bekapcsolódjanak az adott témához kötődő játékos diskurzusba a konferencián.             2010-ben a 9. VMTDK központi témája a Duna volt, 2011-ben a kristály, 2012-ben a gömb, 2013-ben a tükör, 2014-ben a fa, 2015-ben a fény, 2016-ban a háló, az idén pedig a tenger lesz.

Csányi Erzsébet, a sorozat szerkesztője elmondta, hogy a Duna-kötet olyan dolgozatokat foglal magába, amelyek megmutatják a téma interdiszciplináris kibontásának óriási előnyeit, hisz irodalom, politika, szociológia, jog és művészet egyaránt érintett a folyó kapcsán. Novák Anikó A Duna misztikuma (A Duna és a vajdasági magyar irodalom), D. Horváth Gábor Danubius es Hungaria (Politikától mentes és túlterhelt allegóriák a 19. század végén), Erdélyi Tivadar Létezik-e Duna-identitás a divat terén?, Mohácsi Huba Együttélési hajlandóság a Duna menti Vajdaságban, Mihalek Ágnes Jogtörténeti jegyzet a Duna Bizottsághoz címmel értekezik a kötetben, valamint megjelennek benne a konferencián szereplő, Dunával kapcsolatos művészeti alkotások dokumentumai is.

A Kristály-kötet 2001-ben hasonló kihívást jelentett, s hálót hozott létre a társadalom- és természettudományok, valamint a művészetek között:  Novák Anikó Kikristályosodó hulladék (Gyűjtőszenvedély Tolnai Ottó műveiben), Tórizs Eszter Kristály szabály (A hetedik poétikájának kristály-szerkezete és e szerkezet felbomlása József Attila kései költészetében), Szabó Tamás Cukoripari levek ultraszűrése kerámiamembrán segítségével, Seregély Emese Az üveghulladék és újrahasznosításának lehetőségei az építőiparban, Gácsi Anett Erzsébet A terhelt (beismerő) vallomása „kristálytiszta” bizonyítási eszköz? című tanulmányai olvashatók itt, amit a művészeti produkciók anyagai egészítenek ki.

A következő kötetekben az idén a gömbhöz, a tükörhöz és a fához kötődő tanulmányok látnak napvilágot.

A VMTDK különleges kísérletének sikere, hogy interdiszciplináris kohóban olvassza egybe tudományok és művészetek világát, e sorozatban is tetten érhető, mint magán a konferencián, ahol minden évben több mint 150 fiatal vesz részt, hogy bemutassa legújabb szakmai eredményeit.

Vendégszerző: k.r.