A Rákóczi Szövetség 2017-ben is pályázatot hirdet a Felvidéken, a kárpátaljai Felső-Tisza vidéken, a partiumi Bihar és Máramaros megyékben, Temes megyében, az erdélyi Désen és környékén, Fehér megyében, a vajdasági szórványterületeken, Horvátországban és a szlovéniai Muravidéken magyar iskolába íratott gyermekek részére.

A felvidéki iskolai beiratkozások esedékessége folytán a Rákóczi Szövetség a 2017/2018-as tanév magyar iskolakezdői számára is meghirdeti beiratkozási ösztöndíj pályázatát. A program a mellékletben összefoglalt települések magyar tanítási nyelvű iskolába beíratott iskolakezdőre vonatkozik.

A Rákóczi Szövetség a programot továbbra is elsősorban a magyarországi civil társadalom és az önkormányzatok adományaira alapozva hirdeti meg.

A Szövetség 2016 decembere és 2017 májusa között 12 409 szlovákiai,  3 248 partiumi és erdélyi, délvidéki, 30 horvátországi és 40 muravidéki magyar óvodás szüleinek juttatta el levelét a magyar iskolaválasztás érveivel együtt, iskolakezdő ajándékcsomaggal összekötve. Ebben a levélben tájékoztatták a szülőket a beiratkozási ösztöndíjról, jelezve számukra, hogy az ehhez szükséges pályázati adatlapot az iskolai beiratkozáskor tölthetik ki.

A Szövetség azzal a kéréssel fordult partnereihez, hogy a pályázati felhívását használják fel az iskolaválasztási kampányban, illetve az adatlapot az iskolai beiratkozások alkalmával töltessék ki a beiratkozó gyermekek szüleivel (ezek a Rákóczi Szövetség honlapján is elérhetők: www.rakocziszovetseg.org/2017/02/13/felhivas_beiratkozasi_program_2017_KM).

Az ösztöndíjak átadására a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően kerül majd sor 2017 őszén.

A pályázati adatlapot ide kattintva lehet elérni.