A Szerb Haladó Párt képviselői csoportja a szabadkai városi képviselőtestület csütörtöki ülésén töröltette a napirendről koalíciós partnerének, a Vajdasági Magyar Szövetségnek, továbbá az ellenzéki Mozgalom a Polgári Szabadkáért képviselői csoportnak azokat a javaslatait, amelyekkel a menekültlakások kiépítése ellen kívántak tiltakozni.

 

Nincs meg a kellő erő

A Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezte, hogy a testület fogadjon el egy nyilatkozatot a migránscsaládok elhelyezésére szolgáló lakások kiépítésének ellenzéséről. Hasonló kezdeményezést nyújtott be a Mozgalom a Polgári Szabadkáért ellenzéki frakció is. Még mielőtt a napirendi pontokról döntés született volna, az ülésen felszólalt Nenad Ivanišević szociálpolitikai államtitkár, a szerb kormány migrációs folyamatokat felügyelő munkacsoportjának elnökhelyettese. Hosszan ecsetelte, hogy a Norvég Királyság hazánk egyik legfontosabb támogatója, és hogy az általa kezdeményezett projektum kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy menekült édesanyáknak és gyermekeinek építsenek lakásokat. Ezek aztán a jövőben a Gerontológiai Központ tulajdonába kerülnének.
Ivanišević, miközben a menekültek elszállásolására irányuló projektum fontosságát hangsúlyozta, arról próbálta meggyőzni a hallgatóságot, hogy Szabadkán igazából nincsenek menekültek. Az államtitkár kijelentette: büszke a szerb kormány menekültpolitikájára és Aleksandar Vučić korábbi kormányfő érdemeit is méltatta. A Szerb Haladó Párt frakciója indítványozta, hogy vegyék le napirendről a VMSZ és a Mozgalom a Polgári Szabadkáért által benyújtott javaslatokat, majd szavazattöbbséggel érvényt is szerezett ennek az indítványnak.
„A VMSZ képviselőcsoportja nem tudott elegendő képviselőt biztosítani arra, hogy ez a kérdés napirenden szerepeljen, nem kaptunk többségi támogatást, hogy erről szélesebb körű vita kerekedjen. Ezek szerint nincs meg a kellő erőnk ebben az esetben arra,hogy megakadályozzuk a migránslakások építését” – ezt már Nágel János, a VMSZ frakcióvezetője nyilatkozta újságíróknak az ülés idején, a Városháza dísztermének előcsarnokában. Szerinte azonban a céljukat így is elérték, a koalíciós partnerek közötti jó viszony pedig nem fog emiatt megromlani.
Dorogi Erika, a VMSZ sétaerdei szervezetének elnöke ugyancsak újságíróknak nyilatkozva elmondta: továbbra sem támogatja a menekültlakások kiépítését a Március 27-e utcában, ahogy az ott élő polgárok sem örülnek ennek, hiszen néhány nap leforgása alatt csaknem háromezer-nyolcszázan írták alá az erre vonatkozó petíciót. Az illetékesek magyarázata nem megnyugtató, mert nagyon sok a negatív és a rossz tapasztalat Horgoson és Magyarkanizsán, de Szabadkán is.
Maglai Jenő, az ellenzéki Mozgalom a Polgári Szabadkáért frakcióvezetője úgy nyilatkozott, hogy a Szerb Haladó Párt most már nyíltan kimutatja, hogy a polgárok véleménye nem számít. Probelmatikus a beruházás értéke is, hiszen háromszázezer euróból építik fel a kétszáznyolcvan négyzetméteres objektumot. A szavazás eredménye azt mutatja, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségnek nincs semmilyen politikai ereje az önkormányzatban – mondta Maglai, aki szerint, mivel az intézményes rendszeren belül nem lehetett a kérdést megoldani, a polgároknak nem marad más hátra, mint, hogy önmagukat megszervezve a norvég nagykövetségre gyakoroljanak nyomást.

 

Pénzügyi és közigazgatási döntések

Csaknem egy óra múlt el, mire az érdemi munka megkezdődött. Az első két napirendi pont Szabadka tavalyi egységesített zárszámadásának elfogadására, illetve az idei költségvetés módosítására és kiegészítésére vonatkozott. Saša Vučinić, a Demokrata Párt képviselője szerint a költségvetés elhibázott, a tavalyi büdzsé csak hetvenhét százalékban valósult meg. A zárszámadásban feltüntetett adatok riasztóak, hiszen míg a szociális juttatásokra, a társadalmi tevékenységekre, a sportra és a művelődésre szánt eszközök több mint kilencven százalékát felhasználták, addig a gazdaság és az infrastruktúra tervezett fejlesztése csak hatvan százalékban valósult meg.
A Mozgalom a Polgári Szabadkáért nem támogatta a költségvetés módosítását. Maglai Jenő frakcióvezető ezzel kapcsolatban elmondta: a hatalomnak megvolt a lehetősége, hogy rendbe tegye a pénzügyeket, részben úgy, hogy Belgrádban lobbizik, részben pedig azzal, hogy csökkenti a kiadásokat. Ennek ellenére Szabadkán a költségvetési hiány papíron ötszázmillió, Maglai számításai szerint viszont meghaladja az egymilliárd dinárt. A város csak a túlélésért küzd, fejlesztésekről nem beszélhetünk – tette hozzá Maglai. Bogdan Laban polgármester megígérte, hogy a 2017-es költségvetés biztosan jobb lesz, mint az előző évi volt, s amennyiben nem így történik, akkor lemond tisztségéről.
Az ülésen elfogadták a helyi korrupcióellenes akciótervet, a romák felzárkóztatására vonatkozó tervet, rendeletet hoztak a közvállalatok igazgatóinak kinevezésére vonatkozó pályázat lebonyolításáról. Módosították egyes közvállalatok működési tervét és döntöttek személyi kinevezésekről is több intézmény, vállalat, illetve iskolaszék esetében.

 

Kitüntetések

A Városi képviselőtestület ülésén döntés született a díszpolgári cím és a Pro Urbe díj odaítéléséről. Kiemelkedő és időtálló életművéért, amellyel hozzájárult Szabadka város tekintélyének növeléséhez hazánkban és külföldön egyaránt, a VKT díszpolgári címet adományoz Andrija Peić Tukuljac okleveles agrármérnöknek, akit a Bunyevác Művelődési Központ terjesztett fel. Kiemelkedő alkotásokért és tevékenységekért, amelyek jelentősen hozzájárulnak Szabadka város tekintélyének, anyagi és szellemi értékeinek növeléséhez, Pro Urbe díjat kap Paskó Csaba, római katolikus lelkész, karmester és zenepedagógus, Ivan Šarčević, amatőr festő és Vékony Lajos, képzőművész, keramikus.