Sajtótörténelmi jelentőségű eseményre gyűlt össze január 8-án a Vajdasági RTV M Stúdiójának előcsarnokában az intézmény magyar szerkesztősége, és meghívott vendégeik. Ötven éves múltra tekinthet vissza térségünkben a magyar nyelvű televíziózás, és ebből az alkalomból az ünnepeltek egész estés programmal kedveskedtek vendégeiknek, felidézve a fél évszázados múlt emlékezetes, fontosabb, ma már gyakran megmosolyogtató, de mindenképpen kedves és nosztalgikus emlékeket ébresztő pillanatait.

Az ünnepi program az előcsarnokban rendezett kiállításmegnyitóval kezdődött, amelynek gerincét azok az emléktárgyak képezték, amelyet maguk a nézők ajándékoztak a magyar szerkesztőségnek. A tárlatot Klemm József, a Vajdasági RTV vezérigazgató-helyettese nyitotta meg, aki beszédében elsősorban az előttük álló kihívásokra összpontosított.

Pillanatkép a kiállításról

– Ezek a dokumentumok rá kell, hogy döbbentsenek bennünket arra, hogy ez a munka óriási erőt és ugyanannyi időt igényel: létrehozni a semmiből és öt évtizedig fenntartani egy ilyen intézményt, amely a vajdasági magyarság meghatározó és központi intézményévé vált. Rá kell, hogy döbbenjünk arra is, hogy legalább ugyanennyi energiát igényel egy ilyen intézmény fenntartása, mint amennyit annak létrehozása. És ahhoz, hogy fennmaradjunk, néhány fontos kérdésre választ kell adnunk. Az egyik ilyen a miért kérdése. Miért vagyunk? Erre a kérdésre könnyű választ adnunk. Az elmúlt ötven év ugyanis bebizonyította, hogy a vajdasági magyarság szereti és igényli ezt az intézményt – mondta egyebek között a vezérigazgató-helyettes.

A másik fontos elemként Klemm a „hogyan” kérdését jelölte meg, illetve az arra adandó választ. Mint mondta, ez már sokkal nehezebb kérdés, amelyre szinte lehetetlen tartós, több éven át érvényes választ adni gyorsan változó világunkban. A legfontosabb szempontok azonban azok, hogy minden pillanatban szem előtt kell tartani a vajdasági magyarság érdekeit a tájékoztatás terén, hogy állandóan nyitott szemmel és szívvel figyeljék mindazt, ami az anyaországban történik, hogy egy médium ne csak önmagával foglalkozzon, hanem folyamatosan mindazokkal, akikkel együtt él, egyfajta kommunikációs hídként működve a többségi nemzet és a magyar közösség között, és hogy ugyancsak állandó és kétirányú kommunikációt folytasson azokkal, akik miatt az intézmény létezik, azaz a nézőkkel, összegzett Klemm József.

Kartag Nándor, a Tévéműsorunk Aranyjubileuma című kötet szerzője, a háttérben Szakács Áron, Buda Hajnalka és Klemm József

A jubileum alkalmából készült el a VRTV magyar szerkesztőségének 50 évét bemutató, több mint 600 oldalas (!) kötet is Kartag Nándor nyugalmazott újságíró-szerkesztő szerkesztésében, amelyet Buda Hajnalka, a VRTV projektfejlesztési menedzsere, a kötet recenzense ismertetett.

– Ez a könyv fontos adatokkal szolgál az ötven év folyamán történtekről, mindazokról, akik bármilyen módon kivették a részüket a magyar nyelvű tévéműsor készítéséből, fejlesztéséből. A szerző, Kartag Nándor, mindezt igen olvasmányos formában tárja elénk, de ez nem is csoda, hiszen az 50 évből legalább 48 évig együtt lélegzett a szerkesztőséggel. Évtizedeken át szorgalmasan gyűjtötte az adatokat, újságcikkeket, jegyzetelt és fényképezett, hogy minél hitelesebben és átfogóbban tájékoztassa az olvasót a kezdeti időszak úttörő munkájáról, a szerkesztőség aranykoráról, de a küzdelmekkel teli időszakokról és a legújabb kihívásokról is – méltatta a szerzőt Buda Hajnalka.

Maga a szerző, Kartag Nándor, a rá mindig is jellemző humorral állt hozzá munkája ismertetéséhez.

– Ha jól emlékszem, Csokonay Vitéz Mihály mondta azt, hogy az is bolond, aki ma poétává válik Magyarországon. Én ezt most némileg módosítanám: az is bolond, aki ma Vajdaságban monográfia írására adja a fejét. Ugyanis, akármennyire törekszünk, akármennyi is az utánajárás, óhatatlan, hogy valaki kimaradjon. Így történt ez most is, de reméljük, a 25 év múlva megjelenő monográfia már tökéletesebb lesz.

Az ünnepi műsorban az elmúlt 50 év egy-egy évtizedét egy-egy, az adott időszakban a szerkesztőségben dolgozni kezdő újságíró-páros mutatta be, meghívott vendégekkel, korabeli, gyakran megmosolyogtató és megható bejátszásokkal, a nézőtéren lefolytatott röpinterjúkkal, zenés műsorszámokkal tarkítva. A műsor végén Szakács Áron, a VRTV magyar szerkesztőségének felelős szerkesztője, Klemm József vezérigazgató-helyettes és Márton Attila, a kettes csatorna fő- és felelős szerkesztője köszönte meg valamennyi vendég és szereplő részvételét és jelenlétét.