Nagy port kavart Zentán az a december végén meghozott rendelkezés, hogy a jövőben a civil szervezeteknek és a sportkluboknak bérleti díjat kell fizetniük, amiből adódott, hogy a rezsiköltséget is nekik kell előteremteniük.

Ez így elsőre sokkolóként hatott az említett szervezetek képviselőire, azonban, a szerdán megtartott sajtótájékoztatón kiderült, „csak” annyi változik, hogy a civileknek és a sportkluboknak is pályázniuk kell majd a rezsiköltségekre, amelyet eddig az önkormányzat utalt át a szolgáltatást végző vállalatoknak.

„A bérleti díj minimális lesz, de arra is pályázhatnak majd a szervezetek” – nyilatkozta Perpauer Attila, a város művelődési és oktatási tanácsosa, aki elmondta, hogy az Állami Számvevőszék jelentése alapján a civil szervezeteknek is bérleti díjat kell fizetnie.

A Közvagyonról szóló törvény 2011-ben lépett életbe, vagyis már ettől az évtől kezdődően kellett volna bérleti díjat felszámolni a civil szervezeteknek az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanok használatakor, azonban ez eddig nem történt meg. Perpauer elmondta, hogy az önkormányzat területén levő épületeket négy zónára osztották, vagyis az elhelyezkedéstől és az épület nagyságától függően határozzák meg a bérleti díjat.

„A tavalyi év utolsó községi képviselő testületi ülésén elfogadott rendelkezések alapján a meghatározott tarifának mindössze öt százalékát kell a civil szervezeteknek fizetniük. Ez azokra a civil szervezetekre vonatkozik, amelyek olyan épületet használnak, amelyet az önkormányzat egy tavalyi rendelkezése alapján rendeltetésszerűen adott ki civil szervezeteknek.” – közölte a tanácsos, aki hozzátette a megfizettetésre most még nem kerül sor, mivel több mint 90 civil szervezet szerepel a nyilvántartásban, s valamennyi esetében meg kell állapítani, hol van a székhelyük, mennyi területet használnak.

„Az Állami Számvevőszék alapján az önkormányzatnak három hónapja van erre a feladatra, vagyis 90 napon belül el kell készíteni a civil szervezetekről szóló adatbázist, s utána a civil szervezetekkel az önkormányzat szerződést köt, így teljesülnek az államilag előírt törvényes rendelkezések. Az összegek minimálisak lesznek, mivel az önkormányzat fontosnak tartja, hogy az elkövetkező időszakban is támogassa a civil szervezeteket. Az adatbázis elkészülte után pontos adataink lesznek a bérleti díj nagyságáról, vagyis kiderülnek majd a költségek, s lehetőségeink szerint az önkormányzat pályázatot ír majd ki a rezsiköltségek támogatására.”

– Hasonló a helyzet a sportban is – mondta Popov Danilo, a város ifjúsági- és sportfelelőse, aki szerint nekik is tiszteletben kell tartaniuk a törvényeket, ami azt jelenti, hogy a sport teljes támogatása programaktivitásokon keresztül valósul majd meg, vagyis pályázatok útján. – Mi eddig megpróbáltunk segíteni a kluboknak, hogy az állandó költségeik, mint a fűtés, a kommunális díjak és az áram, az önkormányzat terhén legyenek közvetett és közvetlen módon is, hogy a kluboknak ezzel ne kelljen foglalkozniuk, azonban ezen a törvénnyel összhangban változtatnunk kell. Az önkormányzat biztosított elég pénzt a bérleti díjra és az állandó költségekre, s ezekre a pénzekre sportkluboknak pályázniuk kell, ugyanúgy, ahogy teszik azt az éves programjuk esetében – mondta Popov, aki hozzátette, a klubokat nem fogják újabb kiadásokkal terhelni, mivel erre kiválasztottak egy összeget, hogy a jövőben is működhessenek, természetesen nem úgy, hogy mértéktelenül használják az áramot vagy a fűtést, hanem az aktivitásuknak megfelelően.

Perpauer Attila még elmondta, amióta a programalapú pályázás van jelen, a civil szervezetek lehetőségük volt és van is a rezsiköltségek támogatására.

Leegyszerűsítve az elmondottakat: a zentai civil szervezetekkel és sportklubokkal a helyi önkormányzat szerződést köt majd, ami alapján az említett szervezetek az önkormányzati tulajdonban levő ingatlan felhasználói lesznek. Innentől kezdve, már nekik kell fizetniük a rezsiköltségeket, azonban erre a célra az önkormányzat már kiválasztott egy összeget, amelyre a szervezeteknek pályázniuk kell.