Április 14-én, szombaton Közösség – Kutatás – Kihívás címmel tartották meg a Vajdasági Magyar Tudóstalálkozót Szabadkán 55 kutató részvételével. A vajdaság magyar tudományosság jeles seregszemléjének főszervezője a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, társszervezője pedig az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar és az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszak keretében működő Hungarológiai Kutatóközpont.

A résztvevőket elsőként Lendák Imre, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács elnöke köszöntötte, kifejtve a címbe emelt három szó különös jelentőségét, valamint beszélt a szervezet 2017-ben létrehozott tudományos adattáráról, amely a www.vmat.rs weboldalon bárki számára elérhető.

Takács Márta, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dékánhelyettese a házigazda nevében köszöntötte a konferenciázókat.

Kocsis Károly akadémikus, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának elnöke üdvözlő szavait a bizottság nyugdíjba vonuló főosztályvezetőjének, Tarnóczy Mariann-nak a levelével zárta, aki több évtizedes munkálkodásának összefoglalójában kiemelte, hogy Vajdaságban sajnos nem sikerült létrehozni önálló magyar egyetemet és kutatóintézetet, amely létfontosságú lett volna a tudományos utánpótlás régióban maradása szempontjából.

Morvai Tünde, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának új osztályvezetője szintén köszöntötte a jelenlevőket, s arra kérte őket, forduljanak hozzá is ugyanolyan bizalommal, ahogy azt Tarnóczy Mariann esetében tették.

Halasi Szabolcs segédtitkár a Tartományi Felsőoktatási és Tudományos Kutatási Titkárság magyar témájú kutatások támogatása iránti elkötelezettségéről beszélt.

A köszöntők után három plenáris előadás következett, Gyimóthy Tibor, a Szegedi Tudományegyetem Informatika Kara Szoftverfejlesztés Tanszékének tanszékvezetője a mindannyiunkat érintő kiberbiztonság kérdéséről beszélt. Toldi Éva, az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének tanára Gion Nándor regényeiről tartott előadást, Pósa Mihály, az újvidéki Gyógyszerészeti Tanszék tanszékvezető-helyettese pedig a micellákkal és a bináris vegyes micellákkal kapcsolatos kutatásait ismertette.

Ezt követően a szekcióülések tudományterületenként négy teremben párhuzamosan folytak.

A tanácskozás ünnepélyes zárásaképpen adták át az Aranybagoly Díjat Toldi Évának és Pósa Mihálynak. A 2017-ben létrehozott díj éremből, oklevélből és pénzjutalomból áll, tudományos fokozattal rendelkező vajdasági magyar kutatóknak ítélhető oda. A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács tervei szerint minden évben két díj kerül majd ezentúl is kiosztásra, az egyik Aranybagoly Díjat a műszaki, az élő és élettelen természettudományok, a másikat a humán és társadalomtudományok területén tevékenykedő tudós kapja az elmúlt öt évben nyújtott kiemelkedő kutatási tevékenysége alapján.