Utazások Posztmonarchiában címmel jelent meg Bence Erika, az Újvidéki Egyetem tanára, irodalomtörténész, kritikus legújabb, tanulmányokat és kritikákat tartalmazó könyve. A jelenségek kulturális kontextusait, összefüggéseit láttató, értelmező kötetet Szabadkán jelent meg az Életjel Kiadó gondozásában. Szerkesztője: Dévavári Beszédes Valéria. Fedőlapját Kreszankó Viktória tervezte. A szabadkai Csíkos Nyomdában készült.

„A Kulturális kontextusok című fejezetben olyan tanulmányok kaptak helyet, amelyek a kulturális párbeszéd és interkulturális kontextualizáció eljárásait vizsgálják irodalmi művekben: a magyar/vajdasági magyar és a szerb prózairodalomban. Itt szerepel a Fáklya-Világ című ismeretlen nagy- becskereki folyóiratot és szerzőjét, Guttmann Dánielt bemutató tanulmány, az 1933-ban Szabadkán napvilágot látott A fejnélküli ember című Farkas Geiza-regényről szóló dolgozat, amelyben a szerző azt vizsgálja, milyen európai, illetve amerikai kulturális kontextusban, hagyományok, illetve szövegközi kapcsolatok függvényében értelmezhető ez a viszonylag régi és elfelejtett vajdasági magyar regény.

Az Utazások Posztmonarchiában, Ex-Jugoszláviában című tanulmány a (vajdasági) magyar irodalom „átszálló” hőseit követi nyomon utazás- regényekben és -prózákban, rámutatva pl. Esti Kornél és Eduard Kiš vasúti ellenőr irodalmi diskurzusára Kosztolányi Dezső, Esterházy Péter és Danilo Kiš prózaírásában. […] A Háborúk százada című fejezetbe sorolt könyvismertetők valóságos és fiktív naplókról szólnak.[…] A Kulturális kontextusokban közzétett kritikák jellemzője, hogy a legújabb magyar irodalom eseményeit követik; 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban napvilágot látott könyvekről készültek“ – olvashatjuk többek között az Előhangban. Ehhez csak annyit tehetünk hozzá, hogy – valószínűleg a kéziratleadás és a megjelenés között eltelt időszak eredményeként – a könyv végén egy 2018-ban megjelent, tehát majdnem új könyvről szóló kritika is olvasható. És egy apróság, ami ugyancsak az utóbbi pótlás következménye lehet: a könyvben 27 és nem eggyel kevesebb írás található, miként az az előhang jelenti be.

Kocsis Lenke