Szerző: Vendégszerző

Államok az államban

Világszerte késhegyre menő küzdelem folyik a külföldi tőke bevonzásának érdekében. Ennek a célnak a megvalósításáért szinte bármire képesek és hajlandók egyes, a fejlődés nem túl magas fokán álló államok vezetői. Ezalól Szerbia sem kivétel, hiszen aránytalanul nagy publicitást kap minden ilyen beruházás, amely néhány vagy akár több száz munkást foglalkoztat. Azt azonban a jeles vezetőink „elfelejtik” közölni, hogy mennyibe kerül egy ilyen idegen tőke becsalogatása.

Olvass tovább

Sokfelé gond a diákínség A bőség zavarában

A politikum által bőséggel adagolt sikerpropaganda ellenére, amely nagy hangon hirdette, milyen óriási lehetőségek nyílnak az itthoni anyanyelvű továbbtanulás előtt, és milyen gazdag és korszerű szakmák közül választhatnak a magyar nyolcadikosok, a kétségbevonhatatlan igazság az, hogy 800-zal több szabad helyre lehet jelentkezni, mint ahány diák van összesen (és ebből a számból még le sem vontuk a már eleve magyarországi középiskolába iratkozókat).

Olvass tovább

Viharfelhők

A leglényegesebb azonban, hogy a most már szinte elkerülhetetlenül bekövetkező gazdasági válság, illetve annak a polgárok életszínvonalára gyakorolt hatása mennyire fogja tovább lazítani az EU belső kohézióját. Vagy éppen ez fogja előidézni a szakadást? Egyébként sokan nem figyeltek fel Orbán és Vučić egyik közelmúlti találkozóján elhangzottakra, amikor is a magyar miniszterelnök teljes támogatásáról biztosította Szerbiát a csatlakozási folyamatban. „Ha még lesz hova csatlakozni” – mondta Orbán Viktor.

Olvass tovább

Építünk és bontunk

A szerbiai oktatási intézmények működési feltételeit korántsem sikerült legalább megközelítően és elfogadható szinten közelíteni egymáshoz, hovatovább soha nem látott módon megnőtt a szakadék az egyes iskolaépületek kínálta munka- és tartózkodási feltételek, ilyetén az általuk nyújtható tevékenységek között is.

Olvass tovább