Az Egy azötmillióból tüntetéssorozat első hulláma – amelyhez Szabadka valamivel később csatlakozott – után Szerbia legtöbb városában ennek szervezését nyíltan átvállalták a jelenlegi ellenzéki politikai erők, ami véleményünk szerint kicsorbítottа a mostani hatalom elleni lázadás élét. A legtöbb várostól eltekintve a szabadkai tüntetés polgári maradt mindvégig – áll a Természet és Társadalom Polgári Kezdeményezés által szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében, amelyben azt írják, hogy a polgárok elégedetlensége kinyilvánításának ezen nyílt formájában éppen az volt a nagy lehetőség, hogy a becsontosodott politikai struktúrákba dinamikát vigyen és más alapokon működő polgári kezdeményezéseket indítványozzon, olyanokat, amelyek az egyént helyezik középpontba, valamint olyan valós, megoldható és konkrét problémákat, amelyekkel a polgárok nap mint nap találkoznak.

„A lelkes és tudatos polgárok nemhivatalos csoportosulása a tiltakozó sétákat követően konszolidálódott és tevékenységét a Természet és Társadalom Polgári Kezdeményezésen belül folytatja. További munkásságunkat a polgárok szolidaritásra való felhívására, közös akcióra, minden közérdekű, elsősorban helyi szintű, de tágabb vonatkozású kérdésről történő nyílt megvitatásra és az arról való közös döntésre alapozzuk.

A politikának vissza kell térnie minden városba, településre, helyi közösségbe. Szerintünk a lokális közösségi szintű polgári önszerveződés a demokrácia lényege. Meggyőződésünk az is, hogy a polgárok politikai életben történő részvétele nem merülhet ki a négy évente történő szavazásban, hanem annak állandó jellegűnek kell lennie, viták megkezdésével, fórumok megszervezésével, a problémákat érintő figyelemfelkeltéssel és akcióval.

A Természet és Társadalom Polgári Kezdeményezés előtérbe helyezi a méltányos élethez való jog megóvását, az egyenlőséget és a diszkrimináció elleni harcot, a közforrások megóvását, a polgárok érdekeit szolgáló közigazgatásért folytatott harcot, a korrupcióval szembeni nulltoleranciát, a sajtószabadság biztosítását, a környezetvédelemet helyi szinten, a polgárok arra történő buzdítását, hogy részt vegyenek az őket érintő döntések meghozatalában, a szociális igazságosságot, a kultúra megerősítését és a társadalom új alapokra való helyezését.

Ezért fogjuk aktivitásunkat konkrét akciókra és fontos helyi és társadalmi témákról szóló vitákra irányítani.

Felhívjuk az érdeklődő polgárokat, hogy csatlakozzanak hozzánk és aktívan vállaljanak szerepet a városunk élhetőbbé tételéért folytatott harcban a szabadkai Természet és Társadalom Polgári Kezdeményezésen keresztül. A polgárok nagyon jól tudják, mik városunk legégetőbb gondjai, amikre viszont csak közösen tudunk hatni és nyomást gyakorolnia a mostani, valamint a jövőbeni hatalmakra is.”